• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

שפת אמת

כ"ח אדר תשע"ח
שפת אמת לפרשת החודש שנת תרס"ד ד"ה "החודש"קרא עוד
ט"ז אלול תשע"ז
השיעור הוקדש לעילוי נשמת הורינו היקרים
אברהם וצפורה שטוסל ז"ל
חנינה ואלקה אברוך ז"לקרא עוד
עבור לתוכן העמוד