בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

שמאל דוחה וימין מקרבת | שפת אמת לפרשת יתרו- תרמז

כ״ב בשבט ה׳תשפ״ד

שפת אמת לפרשת יתרו- תרמז
במדרש ה’ עוזי כו’. אליך גוים יבאו כו’. כי קבלת התורה הי’ תיקון לכל הברואים. הגם שמיוחד רק לבנ”י. מ”מ הי’ זה דרך לתקן הכל. וכ”כ ה’ עוז לעמו יתן כו’ בשלום. ולכן נקראו בני ישראל השולמית כדכתב במדרש חזית שעושים שלום ביני לבין עולמי כו’. פי’ שבני ישראל מקרבין התחתונים לשורש העליון על ידי התורה. וכתיב שלום שלום לרחוק ולקרוב. היינו שגם להרחוק יש שייכות אל השלימות כשיודע ומכיר את מקומו שהוא רחוק. וכן הי’ כשקיבלו בנ”י התורה. יתרו שהי’ חכם ומבין לבטל עצמו. הגם שהי’ רחוק נתקרב. ובאמת הי’ צריך להיות התגלות התורה בעולם שבשביל זה נבראת רק שלא הי’ כלים לקבל התורה. רק ע”י בנ”י כמ”ש ז”ל שהחזיר הקב”ה לכל האומות ולא קיבלוה שבנ”י היו מוכנים לקבלת התורה וכשקיבלוה נעשה זה התיקון בכל הכלל. וכ’ במ”א שלכן כ’ וידבר כו’ לאמר. שהתורה ניתנה לבנ”י שיאמרוה לאחרים ג”כ. ליתן לכל אומה החלק ששייך לה. כפי הרצון שנמצא בהם. לכן עמלק נדחה ויתרו נתקרב. וכ”כ ואשים דברי בפיך כו’ שהוא עשרת הדברות כו’ לנטוע שמים וליסוד ארץ. שע”י התורה מתקיימין עליונים ותחתונים. וכ’ או יחזיק במעוזי יעשה שלום שלום יעשה ודרשו חז”ל מזה העוסק בתורה לשמה משים שלום בפמליא של מעלה ושל מטה. פי’ שע”י התורה מתקרבין התחתונים לשורש העליון. וכמו כן נפתחים שערים עליונים להשפיע לתחתונים. ופי’ ואשים דברי כמו ושמו (את שמי) [אותם איש כו’] לשון סידור שבאמת מיד בבריאת העולם הי’ התורה גנוזה במעשה בראשית. כדאיתא הביט בתורה וברא כו’. ובקבלת התורה בירר הקב”ה לבנ”י סדר ואופן למצוא דברי התורה. שגנוזין בעשרה מאמרות. וז”ש וידבר כו’ לאמר. כמ”ש במ”א מזה:

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן