בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

שיעור הכנה לפורים | מהותו של פורים- אחדות עם ישראל | שפת אמת לפורים- תרלח

י״ג אדר ב׳ תשפ״ב

שפת אמת ויקרא- שנת תרמובפסוק ונפש כי תחטא כו’. ובמד’ והוא עד כו’ ואתם עדי כו’ אתה הראת לדעת כו’. דהנה בנ”י הוצרכו כפרה על השוגג מה שלא הי’ כן בבן נח. והטעם כי בני ישראל נבראו להעיד על הבורא ית’. וא”י לברר העדות כשיש איזה פגם בהם. ועיין באוה”ח כי החטא אפילו בשוגג עושה פגם בנפש. וזה פי’ נפש כי תחטא ע”ש. ולכן א”י לעשות שליחות כו’. ואם לא יגיד ונשא עונו כי כל הבריאה ע”ז הי’. ונק’ עון לשון מזיד אף שבא ע”י השוגג. ולכן צריכין לשוב על השוגג כדי שיהיו כשירין לעדות הנ”ל. ואיתא בגמרא האומר ויכולו בשבת מלאכים מלוין אותו וא”ל וסר עונך וחטאתך תכופר. וכ’ בשלטי הגבורים הטעם כי אם אינו אומר ויכולו עובר בלא יגיד ונשא עונו ע”ש פ’ כל כתבי. ולפי מ”ש א”ש טפי שהוא סימן שנתכפרו לו החטאים ע”י שזכה לזה העדות של שבת שהוא תכלית בריאת האדם. ולכן השבת מעיד על בנ”י בזה עצמו שהם מעידין על הבורא יתברך כנ”ל:

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן