בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

עור מגלה אור | שפת אמת לפרשת תזריע- תרסא

י״א אייר תשפ״ב

שפת אמת תזריע- שנת תרסאבפסוק אדם כי יהי’ בעור בשרו כו’. ע”פ המד’ אחור וקדם צרתני. כי נשמה חלק אלקי ממעל והיא בחי’ קדם שקדמה לעולם. ולכן כ’ ויטע כו’ גן בעדן מקדם וישם שם כו’ האדם כו’. ובאמת באדם הראשון כן הי’ שנברא באחרונה אחור לכל המעשים ומיד הניחהו בג”ע מקדם. ואחר החטא כ’ ויעש כו’ כתנות עור. ואיתא בתורתו של ר”מ כ’ אור. דמקודם הי’ כתנות אור ממש. ואח”כ נעשה לו מלבוש חיצון אשר א”י האור להתגלות רק באמצעות כתנות העור הגשמיי. וצריכין עתה לתקן זה העור לזכות לאור הנפש שמבפנים. ואאע”ה זכה לברית מילה אז נפתח פתח בזה העור כמ”ש ואחר עורי נקפו זאת. וכל הצרעת וסגירו היא בזה העור. ולכן איתא כי נגע היפוך ענג שבת דהיא בחי’ “עדן “נהר “גן שבשבת נפתח הפתח והיא נחלה בלי מצרים. שמכל אלה יש רמז בנפש האדם ולכן הושם בגן. וישם שם שסידר כל האדם כפי מעשה הגן. והם הג’ היום וג’ סעודות שבשבת קודש שהם מול הג’ מדרגות הנ”ל. וכתי’ וקראת לשבת ענג שצריך איש ישראל לקרוא ולעורר ג’ בחי’ הנ”ל בכח השבת. ומול אלו הג’ פתיחות שערים. יש ג’ סגירות שאת ספחת בהרת. וכן בפתח הברית מילה יש ג’ מילה פריעה ואטופי דדמא:

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן