• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

מערכת שיעורים

מערכת שעות- זמן חורף תשע"ז ישיבת רמת גן

שעות

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

07:00

שחרית

08:00

ארוחת בוקר

08:30

צדקת הצדיק

הרב יהושע

צדקת הצדיק

הרב יהושע

להאיר את העיר

פעילות בגני ילדים

דוכני תפילין ונרות שבת

12:30

מנחה

א.צהריים

09:00-12:00

סדר בוקר

12:00

12:15

אורות הקודש לבוגרים

הרב יהושע

שיעור א'

הרב יהודה

שיעור עיון

13:00

ארוחת צהריים

הפסקת צהריים

14:00

הרב גד

13:20-13:45

"צורבא מרבנן"

הרב אלגאזי

13:20-13:45

"צורבא מרבנן"

הרב אלגאזי

14:00

תנ"ך

הרב דוד דודקביץ'

שבת קודש

15:00

מנחה

מנחה וקבלת שבת

בכניסת השבת

שחרית 7:45

אחרי התפילה שיעור

בסיפורי מעשיות

הרב יהושע

15:30-18:30

15:30-16:00

קובץ שיעורים הרב אלגאזי

סדר צהריים

17:45

מוסר אביך

הרב מוטי

17:30

עין איה לבוגרים

הרב מוטי

18:00

כתבי הרב קוק בעיון

הרב שלומי

17:30

שיעור כללי

מו"ר הרב אריאל

18:30

נצח ישראל

הרב מוטי

18:40

סדר ניגונים

אל ה' ואל טובו

הרב יהושע

קרוב אליך

ר' אהרוני ברנשטיין

שיעור א'

הרב אלגאזי

19:30

ארוחת ערב

20:10

ערבית

סעודה שלישית הרב יהושע

20:30

סדר ערב

מוצש"ק

מלווה מלכה

22:00

21:30 אגלי טל

הרב אלגאזי

שיעור א' בבית

הרב יהושע

21:00

גמרא

ר' יהודה גולדברג

בית חם לשיעור א'

בבתי האברכים

אורות

הרב יהושע

סיפורי מעשיות

ר' עידו גנירם

אורות הקודש

שיעור ב' ומעלה בבית

הרב יהודה


עבור לתוכן העמוד