בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

תשובה עליונה | שפת אמת לפרשת ניצבים- תר”נ

א׳ חשון תשפ״ב

הורדת הקובץ למחשב:1. עמוד עם העכבר על אזור השמע2. לחץ על כפתור “פתח בכרטיסיה חדשה”3. בחלון שייפתח, בפינה השמאלית למעלה יש כפתור הורדשפת אמת כי תבא- שנת תרלדולא נתן ה’. לכם לב לדעת ועינים כו’ ואזנים לשמוע כו’. וקשה כי דור המדבר הוא דור דיעה שעמדו על הר סיני. אך לא כתיב לא נתן לכם דעת כו’. רק הכלים לב ועינים ואזנים. כי בוודאי כשעמדו על הר סיני היו כמו בלי גוף כמ”ש נפשי יצאה בדברו והם ממש דור דיעה בלי גוף ותיקון הגוף ניתן לבנ”י כשנכנסו לא”י. והכלל שהקב”ה נתן לבנ”י ב’ אלו הדברים תורה הקדושה שמלמדת לאדם דעת איך לצאת מחומר הגוף והגשמיות. וא”י ובהמ”ק היא לקרב הגשמיות וחומר הגוף ג”כ אל הקדושה להיות חיבור הנשמה והגוף ביחד. כמ”ש כי תבאו ונטעתם כו’ וזה תיקון הגוף הי’ חסר להם קודם ביאת הארץ. וכן עתה בגלות שהשאיר לנו הקב”ה התורה הקדושה. ובהמ”ק אין לנו. לכן א”א להתקיים בקדושה רק כפי ביטול הגוף לצאת מהגשמיות ע”י הדעת מהתורה ותיקון הגוף הוא בגלות כנ”ל. ועל ב’ אלו הבחי’ מבקשין שיבנה בהמ”ק כו’ ותן חלקינו בתורתך. והם ב’ האותות שצריך להיות בכל איש ישראל ברית מילה ותפילין ובש”ק מילה ושבת כמ”ש חז”ל. והם ב’ ענינים הנ”ל והם תורה שבכתב ושבע”פ. ושבת הוא בחי’ א”י ובהמ”ק ויש בו תיקון הגוף. לכן יכולין לקבל בחי’ נשמה יתירה והיא הארת הנשמה בגוף כנ”ל:

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן