בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

תורה – ככלה העריבה לבעלה | שפת אמת לפרשת כי תשא- תרסב

כ״ג אדר א׳ תשפ״ב

שפת אמת כי תשא- שנת תרסבבפסוק ויתן אל משה ככלתו לדבר אתו. ונסמך לפרשת שמירת שבת דאיתא במד’ ככלתו כל שאומר ד”ת ואין חביבין על שומעיהן ככלה העריבה לבעלה נוח לו שלא אמרן שכשנתן הקדוש ב”ה התורה לישראל היתה חביבה להם ככלה על בעלה כו’. והנה מרע”ה הי’ לו זה התשוקה והרצון בשלימות לכן זכה שניתן התורה על ידו. מש”ה גי’ רצו”ן. ולא זו בלבד אלא שנטע זה הרצון בכל בנ”י כמ”ש ויוצא משה את העם לקראת האלקים מן המחנה. פרש”י כחתן היוצא להקביל פני כלה. ובש”ק מתגלה הארת מרע”ה בכלל ישראל ובאים אל זו התשוקה. לכן מתגלה הארת התורה בש”ק שהוא יום רצון לבנ”י כמ”ש באהבה וברצון הנחילנו. ולכן אומרים בקבלת שבת המזמורים של מרע”ה. וזה באמת בכח הנפש יתירה שבא בש”ק. נפש פי’ רצון. וז”ש וינפש ויתן אל משה ככלותו לדבר אתו. הוא דביקות עצום. כמ”ש לדבר אתו. פרש”י ובמד’ שהיו שונים יחד. זה בחי’ פנים בפנים דיבר ה’ עמכם. ולמשה רבינו ע”ה נשאר זו הבחי’ כמ”ש פה אל פה אדבר בו. וזה שנאבד מבנ”י על ידי החטא כמ”ש הורד עדיך. וע”ז מביא במדרש לך ה’ הצדקה ולנו בושת הפנים שהרי הרצון למעלה מתעורר בכל עת להשפיע התורה. ולנו בושת הפנים שאין מוכנים לקבל ולשמוע בחביבות ורצון שלם. ולכן בש”ק אמרו ירא שבת ירא בשת. שאם אין (זה) [זוכה] לזה הרצון גם בשבת קודש. צריך עכ”פ להיות לנו הבושה ובכח הבושה יכולין לקבל קצת הארה עכ”פ. הגם שאין זה בחי’ פנים בפנים. ובאמת יום השבת עצמו ג”כ מעורר בנו זה הרצון כמ”ש במרע”ה אנכי עומד בין ה’ וביניכם כו’. כמו בשבת כ’ אות הוא ביני ובין בנ”י. וזה בחי’ לחם משנה בשבת חיבור תורה שבכתב ושבעל פה פנים בפנים:

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן