בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

שני הקטבים של סולם יעקב | שפת אמת לפרשת ויצא- שנת תרנג | י’ כסליו ה’תשפ”א

י״ז כסלו תשפ״א

שפת אמת ויצא- שנת תרנ”גב”ה סולם מוצב ארצה כו’. נראה שהוא רמז על מדריגת יעקב שנקרא אח”כ ישראל. שם יעקב מוצב ארצה. י’ עקב. וראשו מגיע השמימה שם ישראל. לי ראש. וב’ בחי’ אלו ישנם בכל איש ישראל ועליהם כ’ יעקב בחר לו. בחירה הוא מתוך התערובות. ישראל לסגולתו הוא אחר הבירור. וכ”כ אשרי תבחר ותקרב. כמו שהי’ בבנ”י מקודם בחי’ הבחירה ביציאת מצרים. אח”כ תקרב במתן תורה. ואחז”ל יעקב תיקן תפלת ערבית דכ’ אמת מארץ תצמח. ולפי שיעקב כתיב בי’ תתן אמת ליעקב נכנס בעובי הקורה לברר התערובות וזהו תפלת ערבית דאיתא כל שלא אמר אמת ויציב שחרית אמת ואמונה ערבית לא יצא י”ח. משמע דשניהם צריכין. דיש לכל איש ישראל זמנים בהתגלות כמ”ש ז”ל אין לך אדם שאין לו שעה. ואא”ז מו”ר ז”ל אמר פי’ הפסוק על זאת יתפלל כל חסיד כו’ לעת מצוא. כשזוכין לאיזה התגלות צריכין לראות שיהי’ נקבע בלב היטב. להיות דבר של קיימא. וכ”נ פי’ הפסוק ביום טוב היה בטוב שיהי’ כל מציאות הוייתו כלול בטוב המתגלה באותו יום. וזה פי’ אמת ויציב שחרית להיות חסד אל המתחדש בכל יום נקבע באדם דבר של קיימא. ממילא הוא הכנה על הימים השפלים. וזהו אמת ואמונה ערבית להיות מתדבק באמונה בימי החושך. ואז זה עצמו הכנה אל התחדשות אור השחר. וכן הוא בענין ימי המעשה והשבת כמ”ש במ”א:

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן