בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

שמך הוא שליחותך | שפת אמת לפרשת וישלח- תרנז

כ״א כסלו תשפ״ב

שפת אמת וישלח- שנת תרנזבפסוק וירא אלקים עוד אל יעקב כו’ שמך יעקב כו’ ישראל יהי’ שמך. כי השם של האדם הוא מה שנברא לתקן אותו הענין שנקרא שמו עליו. ולכן הרשעים שוכחים את שמם בקבר. ויעקב לא זו שתיקן את שמו. אבל זכה עוד להיות נקרא שמו ישראל. כי כבר תיקן שם יעקב. ז”ש וירא עוד לשון תוספות שהי’ התגלות הנבואה ביותר ששמו של יעקב קטן מהכיל רוב הקדושה ולכן נקרא שמו ישראל. לכן ויאבק איש עמו שהי’ דומה למלאך כי המלאך עושה שליחותו בשלימות. ולכן בכל שליחות נשתנה שמו לשם אחר. והאדם כל ימי חייו עוסק בשליחות שלו עד שמתקן השליחות ומסתלק לעולם העליון. ויעקב שכבר תיקן שמו ניתן לו שם אחר. וזה עצמו בחי’ נחלת יעקב. נחלה בלי מצרים. שזהו בחי’ נשמה יתירה. וזהו פי’ וירא אלקים עוד. כי מה שהאדם נברא עליו הוא במדה ושיעור מיוחד. אבל יעקב הכין בשביל בני ישראל בחי’ נחלה בלי מצרים נשמה יתירה בלי גבול ושיעור ידוע. ומעין זה זוכין בני ישראל בשבת כמ”ש והאכלתיך נחלת יעקב:

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן