בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

קול יעקב המתגלה בשבת | שפת אמת לפרשת תולדות- תרלח

ג׳ בכסלו ה׳תשפ״ד

שפת אמת תולדות- תרלח
כבר כ’ במ”א דברי קדשו של מו”ז ז”ל על הבארות עשק ושטנה שהם בחי’ ימי המעשה. ורחובות הוא שבת. סוכת שלום. ויש להרחיב הענין על פי מאמר חכמינו ז”ל ברחובות תתן קולה במקום שמרחיבין אותה כו’. דכתיב הקול קול יעקב פי’ רוח הפנימיות שבכל איש ישראל. כמ”ש ויפח באפיו כו’ לרוח ממללא ע”ש בתרגום. נמצא הקול עיקר חיות הרוחניות. אבל הידים שהוא מלבוש החיצון בגוף ומעשים גשמיים. המה צריכין תיקון. ונוכל לומר כי הקול נמשל לאורך הדבר כענין שנאמר לעולם שכולו ארוך פרשנו במ”א שהוא התדבקות הכל בשרשו עד שאין לו הפסק זאת נקרא אורכא דיומין. אמנם התפשטות הנקודה בכל המעשים להמשיך גם עשיי’ גשמית אחר הקדושה הוא נמשל לרוחב הדבר והוא עיקר עבודת התחתונים. וכן ימי המעשה נמשך יום אחר יום וכל אחד יש לו ענין והארה מיוחדת. ובש”ק מתאספים כל השרשים של הימים לכן נקרא רחובות. ונ”ל שהוא ענין עמוק:

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן