בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

עומק השעבוד כגודל הגאולה | שפת אמת לפסח- תרל”ג | י”ב ניסן ה’תשפ”א

י׳ אייר תשפ״א

הורדת הקובץ למחשב:1. עמוד עם העכבר על אזור השמע2. לחץ על כפתור “פתח בכרטיסיה חדשה”3. בחלון שייפתח, בפינה השמאלית למעלה יש כפתור הורדשפת אמת פסח- שנת תרלגלחם עוני המפרשים נחלקו אם הוא סימן על הגלות והעינוי או על החירות. ומד’ רש”י ורמב”ן יראה שהוא על העינוי. ומהר”ל ז”ל לא הוטב בעיניו ע”ש. והאמת נראה כי הוא על כלל הירידה למצרים והגאולה. כי בוודאי עלינו לשבח על הגלות ג”כ. דאל”כ מה השבח על הגאולה אם היינו יכולין להתקרב להשי”ת בלי זה א”כ לא הן ולא שכרן. אלא וודאי הגלות הי’ עצה שנוכל להתקרב להשי”ת. וז”ש מתחלה עובדי ע”ז היו אבותינו כו’ ויעקב ובניו ירדו מצרימה כו’. שהי’ כל זה חסד השי”ת כמ”ש נפלאותיך ומחשבותיך אלינו כו’. ובפשוט י”ל כי הי’ זה כדי להיות שפלים ונכנעים להשי”ת. כי בלא זה לא היינו יכולין להנצל מגיאות. כמו שמצינו כמה פעמים נפלאות השי”ת בדרך זה שיוכל האדם לקבל הטובה שלא יבטלנה ע”י רגל גאוה. ונראה שכל הרעות שבעולם הם לכוונה זו להכניע האדם. ומאחר שהיינו עבדי פרעה ויצאנו משם להיות עבדי ה’. קבלנו מלכותו ית’ עלינו בקבלה שלימה. והנה ראשית ישראל התחיל ביציאת מצרים כמ”ש הוצאתי אתכם כו’ להיות לכם לאלקים כו’. ולזאת צריכין בההתחלה להכניע עצמינו תחת מלכותו ית’ בכל כחנו. וזה הוא הכנה שיוכל להתקיים לנו תמיד כמ”ש טוב אחרית דבר מראשיתו. ואנו מראים שכל שמחתינו במה שיצאנו ממצרים כדי לקבל עלינו עול מלכותו ית’. ולכך נותנים כל הראשית אליו ית’. וכן עומר ראשית קצירכם מיד ממחרת השבת. וזה עצמו גודל החיוב בסיפור יציאת מצרים כי לילה זו הוא התחלת בנ”י כנ”ל. [וז”ש ר”ה למלכים ג”כ לקבלת מלכות שמים כמ”ש במ”א] וזה לחם עוני להיות שפל ונכנע כי באמת אחר יצ”מ הלכנו למדריגות גבוהים ביותר לקבל התורה כו’ כסדר המעלות טובות שלמקום עלינו כו’. אבל אנו שמחים בהתחלה זו שהוא קבלת העול מ”ש שזה הביאנו לכל המעלות אח”כ:

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן