בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

משכן כעדות | שפת אמת ויקהל- פקודי- שנת תרנ”ז | השיעור מוקדש לעילוי נשמת אהובה בת עזיזה ולעילוי נשמת יצחק בן שמחה

י״ב ניסן תשפ״א

הורדת הקובץ למחשב:1. עמוד עם העכבר על אזור השמע2. לחץ על כפתור “פתח בכרטיסיה חדשה”3. בחלון שייפתח, בפינה השמאלית למעלה יש כפתור הורדשפת אמת כי תשא- שנת תרנובמדרש בפסוק פסל לך כו’ ויגד לך תעלומות חכמה. הראשונים לא הי’ בהם רק עשרת הדיברות ואחרונים הי’ בהם מדרש ואגדות כו’. ע”ש. דהנה בראשונים כתיב חרות על הלוחות דרשו חז”ל חירות. דכתיב והלוחות מעשה אלקים המה שהיו דבוקים באלקותו ית”ש כמו שהיו מוכנים בנ”י בשעת מתן תורה להיות כמלאכים כמ”ש אמרתי אלקים אתם. וכמו שהי’ אדה”ר קודם החטא הי’ עולה ויורד בעולם העליון והתחתון. לכן נברא האדם להיות כלול מעליונים ותחתונים. וזה עיקר החירות שלא יתקשר הנפש בגוף ויוכל לעלות בכל עת כמו אליהו הנביא ע”ה עלה שמים וירד. ולכן כ’ אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים שנעשו בני חורין שיוכלו לקבל הלוחות שהם חירות. וחרות הוא כמו דרור שדרשו חז”ל שנק’ צפור דרור שיש לו חירות כמדייר בי דיירא ומוליך סחורה לכל מדינתא כו’. וכמו כן הנשמה נק’ צפור דרור. וכן הי’ הכתב שעל הלוחות עולה ויורד. ולכן דרשו חז”ל שאחר החטא פרחו האותיות מן הלוחות. פירוש כשעלו וחזרו אל הלוחות ובעבור החטא לא היו יכולין להתדבק עוד בהלוחות שלמטה. כי הכתב והלוחות היו כמו הנפש והגוף. ולכן אחר שנתקבלו בנ”י בתשובה והוחזר להם הלוחות היו באופן אחר שהוצרך התורה להתלבש במדרשות ואגדות. ונק’ תעלומות חכמה. ומקודם הי’ הכל בהתגלות אור כי טוב. ולכן כתיב מקודם י”ג מדות והוא כמו י”ג מדות שהתורה נדרשת בהם וכתוב בספרים כי הי”ג מדות הם שורש הי”ג מדות שהתורה נדרשת בהם והכל ענין אחד כי מקודם לא היו צריכין לאלה המדות כי התורה ארוכה מארץ מדה. והיו דבוקים בעשרת הדברות. ואח”כ הוצרכו להתלבש בי”ג מדות שהם כלים האיך לאחוז בתורה גם בעוה”ז. ועל זה כתיב עשה אלקים את האדם ישר והמה בקשו חשבונות רבים. ולכן עתה נקראת התורה שבי. והרמז עמו אנכי בצרה. כי כביכול התורה במאסר במצות גשמיות שבנ”י מקיימים בגלות. וכפי החירות שנמצא בנפשות בני ישראל כך מתקיים חרות על הלוחות. ולכן בש”ק שנק’ יום מנוחה וחירות יש התגלות בתורה וזה קריאת התורה בשבת:

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן