בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

מעלת התפילין שמתגלה בשבת | שפת אמת לפרשת בא- תרמט | ח’ שבט ה’תשפ”א

ט״ו שבט תשפ״א

הורדת הקובץ למחשב:1. עמוד עם העכבר על אזור השמע2. לחץ על כפתור “פתח בכרטיסיה חדשה”3. בחלון שייפתח, בפינה השמאלית למעלה יש כפתור הורדשפת אמת בא- שנת תרמ”טובפסוק והי’ כו’ לאות על ידך ולזכרון ב”ע למען תהי’ תורת ה’ בפיך כו’. וחכמים דרשו מי שצריך אות יצאו שבתות וימים טובים שהם עצמן אות. ולהבין זה כנראה מלשונם כי נשתנו נפשות בנ”י בשבתות וי”ט. כלשונם מי שצריך אות. כי הנה האדם נברא במעלה יתירה מן המלאכים כמ”ש וישם שם כו’ האדם אשר יצר שהי’ מוכן לשרת לפניו בגן עדן. ואחר החטא כ’ משנה פניו ותשלחהו. וניטל ממנו ציור ולבוש העליון כמ”ש ז”ל שנשמתו גנוזה בג”ע. וביצ”מ וקבלת התורה זכו בנ”י לחזור לקבל אותה הנשמה כמ”ש אני אמרתי אלהים אתם כו’. והיו דומין למלאכים ממש. וביצ”מ התחיל זה הדרך שהי’ מצוה ראשונה כמ”ש ואת ערום וערי’ כו’ רמז שנחסר להם אותו לבוש העליון שזוכין ע”י המצות להאי חלוקא דרבנן. והגם שאחר החטא בעגל ניטל מאתנו הציור הנ”ל. אבל כל המתנות שנתן הש”י הם לדורות והם צפונים וגנוזים. ויש זמנים ומצות שעל ידיהם זוכין להמשיך הארות מאותן הציורים. וכענין שאמרו ז”ל זכה משה ונטלן היינו שהקב”ה הכין בכלל ישראל להיות נשאר אותן ההארות גם שאין יכולין הכל לקבל בהתגלות כמ”ש ועתידין לחזור לנו. וכמו שזכו לכל זה ע”י יצ”מ כן עשה הש”י לדורות זכר ליצ”מ. וע”י מצות תפילין לאות ולזכרון ב”ע. אלה אותיות הכ’ בפרשיות המה מאירים לאדם הארות הגנוזות בשורשן. ובשבת קודש נבדלו בנ”י ונתעלו ומאיר בהם אור נשמה יתירה לכן הם עצמם אות. ולכן בש”ק קורין בס”ת בהתגלות. ובחול האותיות מתגלין ע”י הבתים. ובאמת עיקר התגלות הקדושה לבנ”י כשהם נבדלין מהאומות. ובש”ק דכ’ אות היא ביני וביניכם ואין שם מגע נכרי. לכן יש התגלות האור המיוחד לבנ”י:

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן