בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

מעלת הברית | שפת אמת לפרשת לך לך- תרנז

ט״ו חשון תשפ״ב

                            הורדת הקובץ למחשב:1. עמוד עם העכבר על אזור השמע2. לחץ על כפתור “פתח בכרטיסיה חדשה”3. בחלון שייפתח, בפינה השמאלית למעלה יש כפתור הורדשפת אמת לך לך- שנת תרנזאיתא במדרש אמר אברהם להקב”ה אם חביב היא המילה למה לא ניתנה לאדם הראשון. והשיב לו דייך אני ואתה בעולם כו’. והענין הוא כי באמת אדה”ר נולד מהול. אך ענין המילה להיות הוסר הערלה בכח האדם ואח”כ יתגלה אות ברית קודש זה ניתן לאאע”ה כי באמת קודם חטא האדם לא הי’ ערלה. כי האדם יש בו ציור כל העולם שנקרא עולם קטן. ואחר החטא שכתיב וישלחהו כו’ וישכן מקדם לג”ע הכרובים כו’. כמו כן נעשה שינוי בציור האדם עצמו. ואיתא להט החרב המתהפכת רמז לערלה החופף על אות ברית שנקרא חרב. כי כיון שהכין האדם להיות בג”ע כמ”ש וישם שם האדם א”כ יש חלק באדם בכח נשמתו להדבק בעץ החיים. אך נסתלקה הנשמה בחטא האדם וכמ”ש וירא האור כי טוב וגנזו לצדיקים פירוש הגניזה ע”י ערלה החופף ועל ידי הצדיקים שזוכין להסיר הערלה אור זרוע לצדיק. ולכן אחר החטא די אני ואתה שאין האור יכול להתגלות בעוה”ז בלי מכסה. וכן הוא בעולם שנה נפש. כדאיתא שער הפונה קדים. שהוא כמו ויטע גן בעדן מקדם. בששת ימי המעשה יהי’ סגור ובשבת נפתח הפתח. וכמו כן בעולם בא”י וביהמ”ק נפתח הפתח ובנפש בכח אות ברית מילה וכל השלשה נמסרו לבני ישראל. וזה ענ”ג שבת שכתבו שהוא בחי’ נהר יוצא מעדן להשקות הגן עד”ן נה”ר ג”ן שיש לכל איש ישראל בבחי’ אלו בכח המילה. ואות שבת ותפילין רומז על ביהמ”ק כדאיתא בזוה”ק קכ”ט:

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן