בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

מיתוק הדין בעקידה | שפת אמת לפרשת וירא- תרמח

י״ח במרחשוון ה׳תשפ״ד

שפת אמת וירא- תרמח בענין העקידה

שכתב בזוה”ק לאכללא ימינא בשמאלא דכתיב עושה שלום במרומיו מיכאל מים גבריאל אש והקב”ה עושה שלום ביניהם וכמו כן אלה הצדיקים אברהם ויצחק שהי’ מדת כל אחד מהופך מחבירו ובמעשה העקידה נעשין אחד והכל הי’ כדי למתק הדין. כדאיתא עלה במחשבה לבראתו במדה”ד וראה שאין העולם מתקיים ושיתף עמו מדה”ר כי מדתו של יצחק היא הגבורה וכתיב לא חשכת ממני כו’. כי הי’ ח”ו התגברות החושך לולי מעשה העקידה. וז”ש חז”ל שנקרא יצחק בן מביש שבייש א”ה ע”ש פ’ חיי שרה. והרמז כי סבורים האו”ה להתאחד בחושך מכח מדתו של יצחק וע”י שעקד עצמו לפני אאע”ה נתמתק הדין והחושך ברחמים. ובמדרש אמור צדקתך כהררי אל משפטיך תהום כו’ ע”ש הענין והוא בחי’ אברהם ויצחק כי מצד מדת יצחק הי’ צריך להיות כל אדם מוסר נפשו לשחיטה בפועל ממש אך נעשה התיקון ע”י הביטול והכוונה ומביאין קרבן בהמה ומצרף הקב”ה מחשבה למעשה. וכן שמעתי מפי מו”ז ז”ל על מאמר תדב”א כל האומר צפונה לפני ה’ הקב”ה זוכר לו עקידת יצחק כו’. שבזו הפעולה נעשה שיהי’ הקרבן בהמה מרוצה כמסירת נפש ממש

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן