בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

מה יוצא להקב”ה ממך? | שפת אמת לפרשת אמור- תרסג

ח׳ באייר ה׳תשפ״ד

שפת אמת לפרשת אמור- תרסג

בפסוק ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתי כו’. כתי’ כל הנקרא בשמי כו’ בראתיו יצרתיו אף עשיתיו. שמו יתברך חל על כל הד’ עולמות ובנ”י מעידין ע”ז כמ”ש אתם עדי נאום ה’. פי’ שמעידין ששמו ית’ מחי’ ומהוה כל העולמות ושהכל נאום ה’. והוא ושמו ית’ אחד. וכפי בירור זה העדות מתייחד ומתקדש שמו ית’. והרי הכתוב אומר כי קדושת שמו ית’ תלי’ בנפשות בנ”י. כי בשמים למעלה הכל רואין קדושת שמו ית’. ובעוה”ז נסתר הכל ע”י הטבע ולכן נשתלחו נפשות בנ”י בעוה”ז להעיד עליו. ובמד’ שור או כשב כו’. והאלקים יבקש את נרדף שור נרדף מארי כבש מנמר ובחר הקב”ה בנרדפין כמו בנ”י נרדפין ובחר הקב”ה בהם ע”ש. הגם כי כך הוא בטבע הארי להיות רודף השור. אבל הענין הוא כי עוה”ז הטבע מסתיר הפנימיות וכל הדבוק יותר בטבע יש לו כח חזק בהטבע. והשור ושה שהם נרדפין מפני שיש בהם יותר פנימיות לכן הטבע מתנגד עליהם. מכ”ש בנפשות בנ”י שהם בני עוה”ב. עוה”ז מתנגד להם ביותר. וכמו כן בפרט כל איש ישראל כעין שאמרו הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו. ולכן אל יפול לב אדם עליו במה שהיצה”ר רודף אותו תמיד כי הוא אות על חלק הקדושה שיש בו. ולכן המצוה מסור עצמך וקדש שמי להילחם מלחמת ה’ ולברך כבוד מלכותו בעולם:

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן