בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

מאמץ אנושי וטוב א-לוהי | שפת אמת לפרשת חקת- שנת תרנז | ג’ תמוז ה’תש”פnnעל מאמץ אנושי שמתגלה גם הוא כטוב א-לוהי שמגיע לנו גם כשאיננו ראויים

כ״ד תמוז תש״פ

שפת אמת במדבר פרשת חקת שנה תרנז
בענין מי מריבה דכתיב קח את המטה כו’ אתה
ואהרן כו’ ודברתם כו’ ונתן מימיו והוצאת להם מים כו’. ונתן הוא בחי’ מתנה
כמ”ש אסוף את העם ואתנה להם מים. וכ”כ וממדבר מתנה. וזהו בחי’ באר כי
בור הוא מה שמכניס שם האדם ובאר הוא התגלות שורש המעין והמקור וזה בחי’ מתנה.
ומעין זה בימי המעשה הוא בחי’ בור. וש”ק שנק’ מתנה טובה הוא בחי’ באר.
ז”ש פי הבאר נברא בע”ש כי לעולם זה הבאר משקה לכל הברואים אבל בשבת נפתח
פי הבאר שורש המעין כנ”ל. ויש דברים שצריכין להיות בבחי’ עובדא ומלולא כדאיתא
בזוה”ק בצלותא. ונראה שכן הי’ הרצון בכאן דכתי’ קח את המטה בחי’ עובדא.
ודברתם בחי’ מלולא. ומשה רבינו ע”ה הוא בחי’ מלולא. ואהרן ע”ה בחי’ עובדא.
והי’ צריך להיות כלול משני הבחי’ כדאיתא לקחת מתנות בלקיחה ניתנה לו ובמתנה. כי יש
מעלה בבחי’ לקיחה שנעשה בכח האדם ויש לו יותר דביקות בזה. ויש מעלה בבחי’ מתנה
שהוא כפי כח הנותן לאין סוף אבל לקיחה רק כפי הכנת מעשה האדם. וכאן הי’ ב’ הבחי’
לכן כתיב ונתן מימיו וגם והוצאת להם. אבל אח”כ דכתי’ רק ויך את הסלע כ’ ויצאו
מים ולא כתי’ לשון מתנה. ולכן איתא כי אהרן לא חטא כי בחי’ עובדא הי’ בלי חטא רק
בבחי’ מלולא הי’ חטא. ולכן איתא אם לא הי’ החטא בסלע לא היו שוכחין את התורה כי
הי’ בבחי’ מתנה בדביקות שורש המעין כנ”ל:להנצחות שיעורים וכד’ – aharon@yrg.org.ilלחצו לשיעורים נוספים שלהרב יהושע שפיראלחצו לשיעורים נוספים של הרב יהושע שפירא בשפת אמת בפרשת השבועלתרומות לישיבה לחצו https://www.yrg.org.il/?CategoryID=220להצטרפות לדבר תורה שבועי בוואצאפ – https://chat.whatsapp.com/GzJky7oYqqv…למעקב אחרי הפייסבוק שלנו – https://www.facebook.com/YeshivatRama…

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן