בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

מאיר היה את דורותיו | שפת אמת לפרשת נח- תרמא

ח׳ חשון תשפ״ב

הורדת הקובץ למחשב:1. עמוד עם העכבר על אזור השמע2. לחץ על כפתור “פתח בכרטיסיה חדשה”3. בחלון שייפתח, בפינה השמאלית למעלה יש כפתור הורדשפת אמת נח- שנת תרמאברש”י הרבה רוח והצלה לפניו ולמה הטריחו בבנין זה כו’ אולי ישיבו כו’. הוא כענין הקושיא מ”ט פתח בבראשית משום כח מעשיו הגיד לעמו כו’ כי באמת הצדיקים הם מושרשים למעלה מהטבע וכמו שיהי’ לעתיד. ורק השי”ת רצה שיתפשטו קדושתם בכל הטבע כענין שאמרו שישראל הם בגלות כדי שיתוספו עליהם כו’ ב) וכן הוא בהתלבשות אור התורה בכל מעשה בראשית. וכן הי’ עשיית התיבה חיבור מכל הבריאה כדי שיוכלו גם הרשעים לבוא להתדבקות ע”י תשובה. ואף שלא מצינו שפעל בהם לשוב נראה שהי’ בהם הרהורי תשובה ע”י התיבה [ואם כי לא יצא מכח אל הפועל. הועיל על הגלגולים שנתגלגלו אח”כ כידוע בספרי קודש] גם יתכן לומר שכמה מהם עשו תשובה ע”י מעשה התיבה והם בכלל אשר בחרבה מתו שכתב בזוה”ק פ’ ויגש ע”ש רק שלא היו כ”כ זכאין לראות במפלת הרשעים כמו נח. ומתו מקודם. וכדמיון זה בנ”י בגלות מעידין בכל יום על השי”ת ואומרים שהעולם יחרב ושעיקר הקיום ע”י התורה הכל על זו הכוונה שיתקרבו גם מהרשעים מי שראוי לכך. והצלת נח הי’ במצוה אחת עשיית התיבה כמ”ש ויעש נח כאשר צוהו. מכש”כ בנ”י בכח תרי”ג מצות עתידין להנצל. רק שצריכין להתדבק בתורה. ושנדע כי הכל הבל וסוף העולם ליחרב. ואז התורה ומצות מצילין את האדם. וכמו כן הש”ק הוא בריחה שיכולין לברוח מן הטבע ולהתדבק בשרש העליון ע”י בחי’ השבת. והוא מעין הצלת נח כנ”ל. ועמ”ש לקמן:

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן