בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

למה צריך סולם? | שפת אמת לפרשת ויצא

י״ד כסלו תשפ״ב

שפת אמת תולדות- שנת תרמדויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון כו’. ומשמע שעדיין הי’ גם הרעב הראשון. והענין הוא עפ”י המדרש עשרה רעבון באו לעולם וכולן בימי אנשים גדולים כו’. כי המה הסתרות שצריכין התחתונים לתקן אותם. ולכן אברהם אבינו תיקן הרעבון ופתח פתח לעבוד ה’ בבחי’ אהבה. וידוע שלכל מדה יש הסתר שיש אהבה טובה ואהבה רעה כי אחר החטא יש בכל דבר תערובות. וכן בפרט בכל אדם אחר כל ענין השגה הולך עמו התנגדות והסתר. רק הקב”ה בורא רפואה קודם למכה. ואחר עבודת אברהם אע”ה בא הרעבון שהי’ מיוחד שיתוקן ע”י עבודת אאע”ה. וכן הוא לעולם. לכן עובד ה’ שמתרעם בראותו הסתרות שונות בעבודת ה’. לא מחכמה שאל ע”ז. כי אדרבא לטובה בא לו ההסתר באותו הזמן שכבר יש לאל ידו לתקנו. והאבות תקנו כל א’ רעבון מיוחד. ולא ביטלו הרעבון רק פעלו עצות למצוא ההארות והתגלות גם בתוך הרעבון. וזה ענין מלבד הרעב הראשון ודו”ק. וזה עצמו הענין שכ’ חז”ל האבות בחרו הגלות. כמ”ש צורם מכרם כו’. פי’ שרצו להשאיר עבודה זו בזרעם אחריהם לתקן ולברר כבוד מלכותו ית’ גם בימי הרעבון והגלות:

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן