בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

למה לדבר בגנות השבטים? | שפת אמת לפרשת ויחי – תרמז

י״ט טבת תשפ״ג

שפת אמת- פרשת ויחי- תרמז
בפסוק שמעון ולוי אחים בסודם א”ת נפשי. פרש”י כשנתקבצו שבטו של שמעון ואמרו למרע”ה בת יתרו מי התיר לך כו’. ולמה הוצרך רש”י לפרסם דיבורם לגנות ח”ו. אבל מאחר שנק’ סוד א”כ לא היו באים בעזות פנים כרשעים ח”ו. רק שהיו רוצים לקרב כוחות הסט”א להקדושה ורצו ג”כ לעשות כמעשה מרע”ה אבל לא כל הרוצה ליטול השם יבוא ויטול. ובאמת הי’ לשבטים אלו כח גבורה והיו יכולין להעלות הכל להקדושה. וז”ש אחים כמ”ש אחות לנו קטנה דרשו חז”ל מלשון איחוי ודביקות ע”ש פ’ לך לך. אך כח זה צריך להיות מתוך כלל ישראל. לכן אמר אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל. ונשאר זה הכח לשבט לוי ומרע”ה שהי’ רבן של כל ישראל. ואפשר ג”כ כי ע”י מכירת יוסף לא עלתה בידם לתקן זה הסוד כראוי לכן כ’ כי באפם הרגו כו’. ובוודאי גם דברים אלו הי’ ברכות כמ”ש ויברך אותם לכל השבטים וכ’ איש אשר כברכתו שסידר להם כ”א הברכה כפי השייך לו. ולכן מסר כח שמעון ולוי לכלל ישראל כמ”ש:

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן