בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

לכל יהודי יש דבר מיוחד לעשות לה’ יתברך | שפת אמת לפרשת במדבר- תרלב

ד׳ סיון תשפ״ג

שפת אמת לפרשת במדבר- תרלב
במדרש צדקתך כו’ משל צדיקים בדירתן כו’ רשעים במחשך מעשיהם כו’. אא”ז מו”ר ז”ל אמר כי כל העולם הזה רק משל כו’. ואמת כי כפי התנהגות המשל נמשך הנמשל. ובוודאי כפי מה שיודע האדם שחיות הכל מהשי”ת ומבקש תמיד אל התגלות כבודו ית’ בכל דבר. כמו כן נתגלה לו. וכן לרשעים חסרי אמונה נסתר מהם באמת כמ”ש וימנע מרשעים כו’ וכתיב יחזק במעוזי יעשה שלום כו’ שלום יעשה לי פי’ שממשיך שלימות לכל דבר מחי החיים. ועי”ז יכול להיות עלי’ לכל דבר להשי”ת. וזהו ב’ השלימות הנ”ל. המשכת החיות לפרט ועליות הפרטים לכלל החיות כנ”ל. ובוודאי בריאת האדם הי’ להמשיך חיותו ית’ וקדושה לכל הפרטים. וז”ש הזמן שנה וחודש והמקום. אף שהתורה למעלה מהזמן מ”מ עיקר רצונו יתברך להמשיך הכל להתורה על ידי עבודת האדם. וכן המנין שנמנו כל איש מישראל על מקומו. שנראה מזה שיש לכל איש ישראל דבר מיוחד לעשות להשי”ת. ועל שם זה נברא. ולכך נראה שנכתב המנין בתורה. להודיע שיש לכל אדם שייכות במעשיו עד השי”ת. שהרי נכתב במנין כל איש ישראל. וגם אנחנו כן כל דור לפי מקומו. וכפי מה שמאמין האדם איך מעשיו בפרט מגיעין עד השי”ת. כן זוכה לראות ולהכיר מקומו. וכתיב ויעשו בני ישראל כו’ כן עשו י”ל ג”כ אף שהי’ בעיניהם דבר רחוק איך שיזכו להיות נמנה כל אחד בפרט כנ”ל. רק ע”י אמונה הגיעו לזה כנ”ל:

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן