בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

להוולד מחדש על ידי התורה | שפת אמת לפרשת האזינו- שנת תרל”ד | ו’ תשרי

ו׳ תשרי תשפ״א

שפת אמת האזינו תרל”דיערף כמטר לקחי. כי בכל איש ישראל יש נקודה חיות רק שצריכין לעורר הפנימיות ע”י התורה. וכמו האדמה שיש בה כח להוציא תבואה ופירות והמטר מעורר כחה כן נקרא אדם על שם האדמה. וזה ענין תורה שבע”פ שכ’ וחיי עולם נטע בתוכינו הוא הכח להוציא פירות וכן איתא תולדותיהם של צדיקים מצות ומעש”ט. וזהו כל ענין המשל משמים וארץ שהם מנהיגים כל הבריאה שמשמים יורד מטר לארץ. וכן בני ישראל יש בהם ענין שמים וארץ תורה שבכתב ותורה שבע”פ. וכ”כ תהיו אתם ארץ חפץ שבנ”י מקיימים הבריאה ובארץ ניכר שעושים רושם ומבררין מלכותו’ ית’ בעולם. אך גם בשמים מוסיפין כח אף שאינו ניכר מ”מ מאחר ששמים וארץ הם אחד וע”י בנ”י מתברר בארץ האמת ועי”ז מתיחדין שמים וארץ. וכ’ הצור תמים פעלו כו’ אף כי נודע שבנ”י צריכין להשלים הבריאה כמ”ש לצדיקים שמקיימין העולם כו’ אך מי הקדמני ואשלם כתיב. כי כל המבוקש מהאדם שיהי’ במעמד האמיתי לישר מעשיו ומחשבותיו. וכשעומד על מכונו ממילא מתעורר כח החיות שבו. כי השי”ת נתן בכל איש ישראל קדושה וטהרה ויראת שמים ככל הצריך לו ורק שצריך האדם להוציאו מכח אל הפועל. וזה יגעתי ומצאתי תאמין פי’ מצאתי בתוך גוף האדם כמ”ש נשמה שנתת בי טהורה. וז”ש שפעולת השי”ת בלי חסרון רק שהאדם צריך להתישב במקום הראוי. ודוגמא לדבר כל הנבראים ע”י פרי’ ורבי’ מתרבים בעולם ומ”מ זה כח השי”ת שברא כן להיות פרים ורבים על ידי שמתישבים במקום הראוי כמ”ש לא תהו בראה לשבת יצרה. וכן בענין עבודת הבורא כשהאדם מדבק עצמו במקום הראוי לו ונקרא לשבת ששב למקומו לשורשו. וזה ענין שבת קודש עי”ז שורה ברכה ומעורר חיות פנימי שבו ונמצא שאין האדם מוסיף דבר רק שמעמיד עצמו במקומו כנ”ל. וכשמקבל דברי תורה בלבו מחבר שמים וארץ כנ”ל ומוציא פירות ממש כנ”ל כמ”ש אור זרוע לצדיק והוא אור תורה כנ”ל. וז”ש בגמ’ [פ”ק דתענית] יערוף לשון הריגה אם הוא שלא לשמה כי עיקר כח התורה מה שמעורר פנימיות כח התורה שבלב האדם וזה רק כשעוסק לשמה כנ”ל:להנצחות שיעורים וכד’ – aharon@yrg.org.ilלחצו לשיעורים נוספים שלהרב יהושע שפיראלחצו לשיעורים נוספים של הרב יהושע שפירא בשפת אמת בפרשת השבועלתרומות לישיבה לחצו https://www.yrg.org.il/?CategoryID=220להצטרפות לדבר תורה שבועי בוואצאפ – https://chat.whatsapp.com/GzJky7oYqqv…למעקב אחרי הפייסבוק שלנו – https://www.facebook.com/YeshivatRama…

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן