בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

להגאל מחדש בעצמנו | שפת אמת לפרשת בשלח- תרלא

י״ח שבט תשפ״ג

שפת אמת- פרשת בשלח – תרלאדבר אל בנ”י וישובו כו’. י”ל טעם הענין שיצ”מ הי’ נס שלא בהדרגה. והיא לשעה. ורצה הש”י שישאר גאולה זו בעצמות ישראל. וכן רצון הש”י תמיד מכל איש ישראל. לעת מצוא השעה. שאין לך אדם שאין לו שעה. ואז צריך לקבוע בלבו על אח”כ שידע להתנהג גם בעת ההסתר. ולכך צוה שיחזרו ויעלו מעצמותם. ולכך ויצעקו. ולכאורה מאחר שראו נפלאותיו שאין להם שיעור למה יראו. אך כי ידעו שעתה צריכין לגבור מעצמם. וז”ש שהיו נתונים בדין שע”פ דין יגאלו עתה. והרי זכו ליגאל גם בדין. וכל מעשה הש”י לטובה כמ”ש נפלאותיך ומחשבותיך אלינו כו’. שהי’ הרצון שיגאלו גם ע”פ דין. והי’ מקודם בנס שיהי’ הכנה על אחר כך שיהי’ גם ע”פ דין כנ”ל. ואפשר ז”ש בנ”י טוב לנו עבוד כו’. פי’ שחששו שלא יוכלו לגבור מעצמם. והי’ רצונם שבמצרים עצמו יאריך הזמן עד שיהיו ראוין מעצמם. והי’ בנקל יותר. כי הש”י הבטיח אנכי אעלך כו’. אך כי רצון הש”י הי’ שהם בעצמם ממש יזכו ע”י נס הקדום כנ”ל. וכעין זה י”ל עמ”ש חז”ל אלו משמרין ב’ שבתות נגאלין ושמעתי מאא”ז מו”ר ז”ל שהגיד בשם הרב ר’ שמעלקא ז”ל [כמדומה לי כך] ששבת ראשון הכנה שיהי’ בימות החול עבודה כראוי להיות אח”כ שבת כראוי [שצריך להיות אחר ימי עבודה] עכ”ד. והוא כנ”ל ששבת ראשון הוא מהש”י בלי התעוררת להיות ראוין לזה. ואח”כ צריך אדם ללמוד מהארת שבת גם על ימות החול. כדי שיהי’ אח”כ שבת בסיוע עבודת ימי החול כנ”ל:

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן