בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

כבוד שליחי הציבור | שפת אמת לפרשת לך לך- תרלז

ט״ז חשון תשפ״ג

שפת אמת לך לך- תרלזבמד’ ויתאו המלך יפיך כי הוא אדוניך והשתחוי לו כו’ עפ”י מ”ש רש”י להודיע טבעך בעולם וכן בפסוק ואגדלה שמך וכי הי’ רצון אאע”ה להגדיל שמו וכבודו. אך כי המלך חפץ בכבודו ובעבור זה הוא נכלל בכבוד המלך ב”ה וב”ש ז”ש ויתאו המלך יפיך כ”ה אדוניך דאיתא הבורח מן הכבוד הכבוד רודף אחריו ומה תועלת לו בזה כיון שאינו חפץ בו ובורח ממנו. רק הפי’ שצריך אדם לברוח מן הכבוד כדי שלא להתלבש ח”ו בלבוש המלך כי הקב”ה הוא מלך הכבוד ולכן זה שמחזיר הכבוד להשי”ת. אליו הכבוד רודף כדי להרבות כבוד ה’ כי במה שמתכבד יותר ובורח ממנו עי”ז יחזור כל הכבוד למלך הכבוד ז”ש מכבדי אכבד וזה ענין מה שנקרא הקב”ה מלך הכבוד וז”ש כי הוא אדוניך כמ”ש חז”ל בעבור אברהם שקראך אדון כו’ ועי”ז שמצא הקב”ה לבבו של אבינו אברהם נאמן לפניו לכן רצה הקב”ה להודיע שמו וכבודו בעולם כדי להטות הכל אליו ית’ וז”ש והשתחוי לו שבכח הכנעתו להשי”ת יכניע כולם שהם כפופים אליו כנ”ל. וגם מ”ש ואעשך לגוי גדול כו’ וכי צריך הקב”ה לחנפו בזה ההבטחה כי בודאי בלא זה יעשה רצון המקום ב”ה. רק הפי’ שהודיעהו שהכל תלוי בו ושידע שבהתחזקו בעבודתו יטה את כל בנ”י אחריו ושיקבל עליו זה העבודה רבה וכמו כן צריך כ”א לידע שהכל תלוי בו כנ”ל:

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן