בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

יתרון האדם- הבחירה בטוב | שפת אמת לפרשת כי תצא- תרמג

י״א אלול תשפ״א

הורדת הקובץ למחשב:1. עמוד עם העכבר על אזור השמע2. לחץ על כפתור “פתח בכרטיסיה חדשה”3. בחלון שייפתח, בפינה השמאלית למעלה יש כפתור הורדשפת אמת כי תצא- שנת תרמגבפסוק זכור א’ אשר עשה ה”א למרים כו’ בצאתכם ממצרים. תלה הכ’ ביצ”מ. כי הנה כחן של בנ”י בפה וזכו לזה ביצ”מ דכ’ ואתנה צאני כו’ אדם אתם דרשו חז”ל אתם קרויין אדם. והענין כי יתרון האדם שהוא מדבר ומנהיג עצמו ע”פ רצונו. וזה יתכן להיות שבח כשהוא נותן דעתו לילך בדרך התורה ורצון הש”י. אבל הרשעים הלא מוטב הי’ להם אם לא יהי’ [*להם] בחי’ הדיבור לכן אתם קרוים אדם. ובנ”י כשיצאו ממצרים ניתן להם בחי’ הדיבור כמ”ש שנעשו כקטן שנולד ואביו חייב ללמדו תורה כשמתחיל לדבר ולכן אחר יצ”מ הוצרכו בנ”י לשמור מאוד הפה והלשון. ונגד הלשון ניתן לנו התורה. ולשמור הפה ניתן לנו המן במדבר. והאמת כי גם הצרעת מדה טובה לבנ”י שא”י לסבול הלשון הרע בפנימיותם לכן נולד מזה נגע כמ”ש בפ’ מצורע במד’ בפסוק ונתתי נגע צרעת שהיא מתנה לטובה כמ”ש שם אך טוב לישראל א’ לברי לבב פי’ מי שרוצה להיות בר לבב מסייעין לו מן השמים והראי’ שנענשה מרים בצרעת וידוע שיסורים של הצדיקים הם לטובה והעונש שלהם הוא מתנה ורחמים כנ”ל:

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן