בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

השתוקקות האדם להידבק בשורשו | שפת אמת לפרשת במדבר- תרסד

כ״ט באייר ה׳תשפ״ד

שפת אמת לפרשת במדבר- תרסד

במדרש וירם קרן לעמו כשם שאני תלוי ראש על הכל כו’. עוד שם אם יתן איש כו’ הון ביתו כו’ אמרו אוה”ע למה אין אתה מקרבנו א”ל לפי שאתה חוטאים א”ל וישראל אינם חוטאים והשיב כי הם כמו בת קטנה שאין אביה מקפיד עלי’ כו’ הענין הוא כמ”ש בזוה”ק שמא דקוב”ה סתים וגליא כמו כן בני ישראל סתים וגליא. כמו שהקב”ה הוא גבוה וקדוש מכל אעפ”י שמלא כל הארץ כבודו אעפ”כ הוא תלוי ראש לכל. כמו כן נשמות בנ”י חלק ה’ ממעל וחלק בנ”י בעוה”ז הוא בחי’ קטנות ועיקר הנשמה דבוקה במקורה ובה אין מגע סט”א וחטא כלל. ולכן איתא כשאדם חוטא נשמתו מסתלקת ממנו. וזה הנשיאות ראש הוא התדבקות אל השורש. וזכו דור המדבר שנתעלו וראו כל א’ מקומו ושורשו למעלה. וזה הדור שיצאו מן הכלל ללמד על כלל ישראל יצאו. וגם עתה הגם שא”י לראות ולהכיר את מקום השורש עכ”ז יש לנו להאמין כי חלק ה’ עמו. ובאמת כפי רצון והשתוקקות האדם לידבק בשורשו כך מתגלה לו. וז”ש איש על דגלו כו’ לבית אבותם יחנו בני ישראל. שיהי’ עיקר המנוחה של איש ישראל בהתדבקו בשורש אבותיו. כמ”ש ז”ל מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי. וכן שמעתי מפי מוז”ל פי’ יום מנוחה וקדושה לעמך נתת. שבנ”י עיקר המנוחה שלהם הקדושה כו’. ובאמת כשאדם מצפה תמיד להתדבק בשורש נשמתו להיות קדוש לה’. ממילא כשבא קדושה מלמעלה היא המנוחה שלו וזאת אות השבת קודש שהנחילנו השי”ת הוא עדות שבנ”י נפשותיהם ורצונם אל הקדושה וזה מנוחתם. כי בשבת יש נשמה יתירה ומתגלה כח השורש שלמעלה. וספר זה חומש הפקודים הוא שבחן של בני ישראל דאיתא חמשה קנינים קנה הקב”ה בעולמו וישראל קנין אחד לכן חומש אחד מחמשה חומשי תורה הוא בסידור מנין בני ישראל:

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן