בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

הקו הירוק שמחבר בין עם ישראל לארץ ישראל | שפת אמת פרשת מסעי תרמז-תרמח | כ”ד תמוז ה’תש”פnnעל עומק הקשר של עם ישראל לארץ ישראל, על הפריחה הגשמית והרוחנית שהקשר הזה יוצר

ב׳ אב תש״פ

שפת אמת במדבר פרשת מסעי שנה תרמז-תרמחבמדרש כי אתם באים כו’ זאת הארץ אשר תפול כו’ וכי הארץ נופלת אלא כו’ הפיל שרן כו’. עוד שם צדק לבשתי וילבשני ע”ש. והענין הוא כי ארץ ישראל מוכן להשראת השכינה אבל הוא באמצעיות בנ”י. ובנ”י צריכין לארץ ישראל וא”י צריכה לבנ”י. לכן כשבאו בנ”י לא”י נגמר צורת א”י. וכמ”ש ביעקב אבינו ויחן את פני העיר כי כשהצדיק בעיר הוא הודה זיוה הדרה. כמו כן בבוא בנ”י לשם נתחברה א”י שלמטה בשורשה למעלה. וב’ הפי’ אמת כי ירדה צורת הקדושה לא”י וממילא הלך לו השר שלמטה. וכמו שמצינו ביעקב אע”ה שברח ללבן. ולבסוף נתישב בארץ כנען וכתיב בעשו וילך כו’ אל ארץ כו’ כי הצדיקים תחילתן יסורים וסופן שלוה ומתחילין בפרודא וסיים בחיבורא וכמו כן הי’ כל הטלטול במדבר הכנה לבוא אל המנוחה זו א”י כמ”ש כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה. וכשנכנסו לא”י ונעשה נחלת ה’ נפל פחד ואימה ובושה על השרים שלמטה וברחו כל כחות הסט”א משם. וכ’ ועמך כולם צדיקים לעולם יירשו ארץ. פי’ כשבנ”י באים לא”י נתחבר אל השורש וז”ש נצר מטעי שזה עדות שבני ישראל יש להם חיבור ושורש למעלה [וזה שרמזו חז”ל בפסוק זה כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא]. ולכן בכחם לחבר התחתונים אל העליונים וזהו מעשה ידי להתפאר שזהו עדות על בני ישראל. כענין דאיתא בש”ק שבנ”י מעידין על השבת והשבת מעיד על בנ”י. פי’ ע”י שבכח קבלת השבת בבנ”י יורד הקדושה ונשמה יתירה א”כ הוא עדות על בנ”י. כמו כן בא”י שעל ידי בנ”י השכין הקב”ה שכינתו בארץ ישראל כמ”ש במד’ פ’ חיי בפסוק צדיקים יירשו ארץ וישכנו כו’ וכי הרשעים פורחים באויר רק הצדיקים משכינין השכינה בארץ. דכתיב בבנ”י וזרעתי’ לי בארץ. וכ”כ כרם ה’ כו’ בית ישראל. כרם הי’ לידידי בקרן בן שמן. כמ”ש בתפלה ותטענו בגבולנו. שבנ”י בא”י עשו תולדות, וכאשר גלינו משם כ’ ויצא מבת ציון כו’ הדרה כמ”ש פנה הודה זיוה כו’:להנצחות שיעורים וכד’ – aharon@yrg.org.ilלחצו לשיעורים נוספים שלהרב יהושע שפיראלחצו לשיעורים נוספים של הרב יהושע שפירא בשפת אמת בפרשת השבועלתרומות לישיבה לחצו https://www.yrg.org.il/?CategoryID=220להצטרפות לדבר תורה שבועי בוואצאפ – https://chat.whatsapp.com/GzJky7oYqqv…למעקב אחרי הפייסבוק שלנו – https://www.facebook.com/YeshivatRama…

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן