בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

הסיבות לחולשות בעם | שפת אמת לפרשת שלח- תרנג | כ”ג סיון תשפ”א

ל׳ סיון תשפ״א

הורדת הקובץ למחשב:1. עמוד עם העכבר על אזור השמע2. לחץ על כפתור “פתח בכרטיסיה חדשה”3. בחלון שייפתח, בפינה השמאלית למעלה יש כפתור הורדשפת אמת שלח- שנת תרנגבענין חטא המרגלים. ומצינו אחר שאמרו חטאנו כו’ אנחנו נעלה ומ”מ לא נתקבל תשובתם דאיתא ואהבת כו’ ובכל מאודך בכל מדה שמודד לך הוי מודה לו מאוד מאוד. והנה א”י שבחר לנו הקב”ה וב”ש בודאי היא הטובה לנו מכל הארצות כמ”ש עמד וימודד ארץ כו’. והמרגלים אמרו ארץ אוכלת יושבי’ היא. והרמז כי א”י על דינא קיימא כדאיתא בזוה”ק. וכתיב ה’ אלקיך אש אוכלה הוא. אף עפ”י כן אתם הדבקים בה’ אלקיכם חיים כולכם כדאיתא בזוה”ק בראשית נ”א. ובאמת ארץ ישראל אין כל אומה יכולה לקבלה רק בנ”י ולהם מתהפך מדה”ד לרחמים. ולכן בא סמיכות פ’ ציצית ותכלת אחר מעשה זו כי התכלת רומז למדה”ד אעפ”כ כתיב פתיל תכלת להיות מחובר מדה”ד בחסד שלא להפריד ביניהם. וכתיב והי’ לכם לציצית כמ”ש במ”א לכם לציצית ולאחרים מסמא את עינם ע”ש. וע”ז כתיב מה יקר חסדך אלקים. כי מדת החסד הוא לכל. אבל לזכות לחסדך אלקים זה ניתן רק לבנ”י שנק’ אדם כמ”ש ובני אדם בצל כנפיך יחסיון. וכ”כ עם שפכו לפניו כו’ אלקים מחסה לנו סלה. לנו דייקא. [וי”ל עוד א”ת מחסה אלא מחזה וכן יחסיון כי ז’ וס’ מתחלפין ודו”ק]. והמרגלים חטאו בזה שיראו מפני מדה”ד השולט בארץ. ואח”כ כששבו בתשובה ואמרו נעלה הי’ כוונתם לקבל דין שמים אעפ”י שלא הי’ טוב בעיניהם. אבל בזה לא בחר ה’ רק שהי’ להם להאמין כי הוא הוא הטוב להם מכל הטובות כמ”ש ואהבת הוי מודה לו מאוד מאוד כנ”ל:

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן