בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

היחס ל”מופתים” בימינו | שפת אמת לפרשת אמור- תרנג

כ׳ אייר תשפ״ג

שפת אמת-פרשת אמור- תרנגבמד’ מה כ’ למעלה כי יהי’ בהם אוב כו’ הה”ד והיית רק למעלה כו’ לשאול באו”ת של מעלה ולא למטה באוב כו’. כי בחי’ אהרן הכהן הוא היפוך ממעשה אוב שהוא כח הטומאה ויציאה מת”י רשות הקדושה. ובחי’ אהרן לבטל הנהגות הטבע להתמשך אחר הנהגה עליונה. ולכן זכה להיות שואל באורים ותומים ע”פ ה’. ועליו כתי’ עין ה’ אל יראיו למיחלים לחסדו. והנה משה ואהרן הם בחי’ אחת להנהיג את בנ”י כמ”ש הוא משה ואהרן הוא אהרן ומשה כו’ על צבאותם. כי בנ”י נק’ צבאות ה’ שדומין לצבא מעלה שמנהיגים את הטבע. ובנ”י יש להם לברר הנהגה מחודשת ע”פ התורה להודיע כי הקב”ה הוא מחי’ ומנהיג הכל שלא להתדבק בחכמת הטבע. ולכן עשה הקב”ה ע”י משה רבינו ע”ה נסים ונפלאות לברר זאת. אבל בחי’ אהרן הוא להיות בנ”י כלים למשוך אחר הנהגה זו כענין שנאמר לכתך אחרי במדבר. משכני אחריך נרוצה. ומדה זו מיוחדת לאהרן שענני כבוד בזכותו. וב’ אלו נצח והוד הם בחי’ אחת. כי תכלית הנצוח כדי שיבין האדם להכניע עצמו להודות לשמו ית’. נמצא ההוד תכלית הנצח. וכתי’ נתת ליראיך נס להתנוסס כי ע”י הנסים נתפעלו בנ”י ונגמר המכוון. וכתי’ ה’ צבאות עמנו משגב לנו. משגב גי’ משה. וה’ צבאות אשרי אדם בוטח הוא אהרן כמ”ש הבוטח בה’ חסד יסובבנהו לכן זכה לענני כבוד. והם ב’ בחי’ נסים. הנפלאות שנעשו ע”י מרע”ה שהוריד המן ואת התורה מן השמים. והתרוממות נפשות בנ”י שיצאו מן הטבע להיות נמשך אחר ההנהגה עליונה. וזהו בחי’ אהרן אוהב שלום כו’ ומקרבן לתורה. כי הבוטח בה’ באמת ומוסר עצמו לגמרי רק לרצונו ית’ ממילא אוהב שלום ואוהב לכל והוא כלי מחזיק ברכה. ולכן זכה אהרן לנשיאת כפים לברך את בנ”י דכתי’ ה’ זוקף כפופים. זה והיית רק למעלה. כי הסומך על כחו וחכמתו מתדבק בגשמיות והיא נפש הבהמיות היורדת לארץ. וכ”ז מעשה אוב ודורש אל המתים. אבל אדם ובהמה מי שערום בדעת ומשים עצמו כבהמה תושיע ה’. וזה הסדר נשיאת כפים אחר ברכת הודאה. דאיתא מי שאינו כורע במודים שדרתו נעשה נחש. כי הנחש שהלך בקומה זקופה וע”י גאותו נתקצצו רגליו על גחונך תלך. והכורע במודים ומודה על האמת ויודע ומבין כי הכל ברשות הקב”ה זוכה להתרומם למעלה מהטבע. ונשיאת כפים היא הארה שלמעלה מכל הקומה כמ”ש ונתנך כו’ עליון כו’:

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן