בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

הדרך לקריאת התורה | שפת אמת לפרשת קורח- תר”מ | ר”ח תמוז ל’ סיון תפש”א

ז׳ תמוז תשפ״א

הורדת הקובץ למחשב:1. עמוד עם העכבר על אזור השמע2. לחץ על כפתור “פתח בכרטיסיה חדשה”3. בחלון שייפתח, בפינה השמאלית למעלה יש כפתור הורדשפת אמת קורח- שנת תרמאמו”זל הגיד בשם הרב מפרשיסחא ז”ל לראות איך המתנגדים על הצדיק בוחרים לדבר עליו דוקא במדה המתוקנת אצלו ביותר. כאשר אמרו ומדוע תתנשאו והכתוב מעיד והאיש משה עניו מאוד כו’ ויש להוסיף על דבריו כי ע”י שהי’ ברור לבו של מרע”ה בענוות לכן לא הי’ חש להתנהג בדברים שהי’ נראה לגאים לומר עליו שמתנשא עצמו, כי לא הי’ מציאות ענין גיאות אצלו ולכן לא הי’ ניכר בעיני ההמון בחי’ הענוות שבו. והכלל בכל דבר עיקר הוא הפנימיות, ועל קרח נאמר ורקב [גי’ קרח] עצמות קנאה כי הי’ חסר לו הפנימיות. ומרע”ה ואהרן היו הפנימיות הדעת של בני ישראל והם האירו לכל בנ”י ונתרוממו כמ”ש המאור מחזירן למוטב. וקרח ועדתו נתדבקו בחיצוניות בלבד והי’ נראה כל מעשיהם טובים מאוד. אבל אהרן הי’ נראה איש פשוט ובאמת הי’ לו הפנימיות וע”ז נאמר שתולים בבית ה’ בחצרות כו’. וזה הי’ סימן המטה להראות כי פנימיות שלו דבוק בשורש ודו”ק כי קצרתי בענין זה:

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן