בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

גילוי התורה ממעמקים | שפת אמת לפרשת חיי שרה- תרמג

ל׳ חשון תשפ״ג

שפת אמת חיי שרה- תרמגברש”י ואבוא היום אל העין מכאן שקפצה לו הארץ. ויש להבין למה הוצרך ה’ לעשות נס. ומה בכך אם הי’ מתאחר איזה ימים. וביאור הענין עפ”י המדרש שלשה נזדמנה להם זווגם על הבאר. ואם כפשוטו מי יעכב לכל הנושא אשה לילך להבאר. אך ידוע מדבריהם ז”ל כי הבאר היא מעיין הנובע. בחי’ תורה שבע”פ. והיא בחי’ ארץ ישראל. ואותן הג’ נזדמן להם באר הזה בחו”ל. והיא קפיצת הארץ. וזה עצמו הענין שיצא מכלל ארור לברוך. והוא שאמר לבן כשראהו עומד על העין. בוא ברוך ה’. ועי”ז נבין מה שהוצרך אליעזר לערוך תפלה. כי מה לו לעשות יותר מלקיים שליחותו. אך הנה כתיב בפרשה הקודמת אחר העקידה הוגד לאברהם כי ילדה מלכה גם היא בנים כו’. ותמוה כי הלא בתואל כבר נולד. וכי לא שמע אברהם מזה עד עתה. אך הענין שהכיר אאע”ה ברוח קדשו כי יש עוד בבית אביו להמציא אלה הנשמות רבקה ורחל ולאה ולזה היו צריכין סיוע גדולה. והוא בעצמו לא הי’ יכול לחזור לחו”ל. והוצרך לעשות זאת ע”י העבד. ואליעזר הבין זאת וידע כי צריך סייעתא דשמיא לזה השליחות:

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן