בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

בכל מכל מכל כל- ברכת כל אחד ואחד מישראל | שפת אמת לפרשת ויחי- תרס”א | ט”ז טבת ה’תשפ”א

כ״ג טבת תשפ״א

הורדת הקובץ למחשב:1. עמוד עם העכבר על אזור השמע2. לחץ על כפתור “פתח בכרטיסיה חדשה”3. בחלון שייפתח, בפינה השמאלית למעלה יש כפתור הורדשפת אמת ויחי- שנת תרס”א בפסוק כל אלה שבטי ישראל י”ב וזאת אשר דיבר כו’ איש אשר כברכתו כו’. עיקר הברכה היא כל כמו שנתברכו אבותינו בכל מכל כל. וזה הכל הוא קיום כל הבריאה. וכ’ כל אשר חפץ ה’ עשה בשמים ובארץ בימים. וזה הרצון והחפץ הוא קיום הכל ונמסר הכל לאבות ובנ”י אחריהם. והוא ג”כ ברכת השבת דכ’ ששת ימים עשה כו’ השמים כו’ הארץ כו’ הים כו’ וינח ביום השביעי שהוא עיקר חפץ ה’ לכן ויברך אותו. וז”ש בקידו’ ורצה בנו. וכ”כ אתם תהיו ארץ חפץ וכ’ אם חפץ בנו ה’ לכן מסר לנו השבת שהוא אות שחפץ בנו ה’ ויכולין בנ”י למצוא רצונו ית’ בכל מקום ובכל עת וזהו עצמו הברכה. ואיתא במדרש שלשה ברכות נתברכו בנ”י לאברהם נאמר כה יהי’ זרעך ככוכבי השמים וליצחק כחול א”ע שפת הים. ליעקב כעפר הארץ. וזה הג’ כל הנ”ל כ”א חפץ ה’ עשה כו’. והם עצמם בחי’ השלשה סעודות בשבת. שלשה ברכות הנ”ל. ואלו הג’ בחי’ הנחיל יעקב לי”ב השבטים. וז”ש כל אלה כו’ וזאת אשר דיבר להם שהמשיך להם זה הכל. והוא עצמו וזאת אשר דיבר להם. שנק’ כל ונקרא זאת הברכה. איש אשר כברכתו. איש. ר”ת. ארץ ים שמים. שכמו שיש י”ב גבולין בארץ לי”ב שבטים. כמו כן לי”ב גזרים נגזר להם הים. וכמו כן יש בשמים י”ב שערים מול הי”ב שבטים. וגם ג’ אלו הי”ב. בארץ וים ושמים. הם גימ’ אלה:

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן