בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

אתה תורם לקב”ה?! | שפת אמת לפרשת תרומה- תרלג

ט׳ אדר תשפ״ג

שפת אמת- פרשת תרומה- תרלגויקחו לי כו’ במד’ לקח טוב נתתי לכם כו’. דקשה מה ויקחו. ויתנו הול”ל. אך כי איך יוכל אדם ב”ו ליתן דבר מה להש”י. רק הרצון ולקיחת נפש האדם לנתינה זו. זה עיקר המכוון. והיינו דכ’ לקח טוב. שכל המצות ומעש”ט. העיקר הרצון לעשותם. ועל ידי זה מתרומם המצוה עד השי”ת. כי וודאי השי”ת עשה להיות אלו המצות תלוין במעשה האדם. שיתעורר ע”י מעשה זו עד השי”ת ממש. אבל האדם צריך לידע כי הוא רחוק מהמצוה מאוד. וע”י ביטול עצמותו אל קדושת המצוה ולהתבונן בזכי’ זו. אשר ע”י מעשיו מגיע תקונין בכל העולמות עד השי”ת ממש. וצריך האדם למסור נפשו ומאודו בכל מצוה בכוונה הנ”ל. וע”י זה מתרומם המצוה יותר ע”י השי”ת. וזה שכתוב ויקחו לי תרומה וכו’. ובכל דבר העיקר ההתחלה והרצון. ואח”כ השי”ת מסייע שיוכל האדם לעשות המצוה גם בפועל. וז”ש לאל גומר עלי. וז”ש נמכר עמו לסייע כפי רצון האדם כנ”ל [במדרש] בו זהב אין בו כסף וכו’ ואינו מובן כי יוכל אדם ליקח כסף וזהב ושדה וכרם. אבל הפירוש כי בגוף הזהב אין כסף וכו’ אבל מקח שנתתי לכם יש בו הכל בנקודה אחת. והוא להגיד לאדם שלא יתרחק ע”י שמבין שאין מעשיו מגיעים להשי”ת. רק להאמין כי השי”ת ממלא כל עלמין. וכל רצון אמת שיש בכל איש ישראל מגיע אליו ממש. ואא”ז מו”ר ז”ל פי’ אל תעזובו את המקח שנתתי לכם דייקא. לזכור האדם כי המקח מהשי”ת ושגם לקיחת האדם לקיים המצוה גם כן רק מהשי”ת:

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן