בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

אם כבנים אם כעבדים | שפת אמת לפרשת חיי שרה- תרלג

כ״ט חשון תשפ״ב

הורדת הקובץ למחשב:1. עמוד עם העכבר על אזור השמע2. לחץ על כפתור “פתח בכרטיסיה חדשה”3. בחלון שייפתח, בפינה השמאלית למעלה יש כפתור הורדשפת אמת חיי שרה- שנת תרלגבמדרש עבד משכיל כו’ כבר קללתו בידו כו’ מוטב להשתעבד בבית הזה כו’ ע”ש. איתא בזוה”ק שיש בעבודת השי”ת ב’ בחי’ עבד ובן ע”ש. שבודאי בני ישראל בנים לה’ אלקיכם. וזהו הנשמה שבאדם. אבל בבואה לעוה”ז להתלבש תוך הגוף וגשמיות. הוא בחי’ עבד. ובחי’ זו הוא רק להכניע ולבטל עצמו. וצריך להיות בחי’ זו יקר בעיני האדם ג”כ. וכן בכל דבר שבעולם יש חיות פנימי. וצריך האדם להיות משכיל ולהבין שכיון שנשתעבד בעוה”ז להיות דבוק בגשמיות. העצה להתבטל לנקודה הפנימית שבכל דבר. שמלכותו בכל משלה. ועי”ז יכול לצאת מבחי’ עבד לבחי’ בן. ובחי’ עבד על שם זה. שבעוה”ז הכל במעשה ובעובדא. וזה ג”כ ימי המעשה ואח”כ שבת קודש: יש ללמוד מאליעזר ע”י ששרת באמונה יצא מארור לברוך. ובזוה”ק שבח אותו שנתפאר במה שהוא עבד לאברהם ע”ש פ’ וירא ע”פ בן לשרה אשתך כו’. ולזה נתקן ק”ש ב”פ בכל יום דאיתא בכל יום קללתו מרובה מחבירו. והענין ע”י שבנ”י מעכבין כל העולמות בהתרשלות בעבודת השי”ת. בפרט עתה שביהמ”ק נחרב בעוה”ר. ועי”ז שאדם קורא ק”ש בכל לב. וחפץ לקבל עליו מלכות שמים להשתעבד אליו בכל לב ונפש. יוכל לצאת מארור לברוך כנ”ל. וחשבון זה צריך להיות תמיד בלב האדם. איך כל העולמות תלוים בו כמו שנאמר כל שתה תחת רגליו:

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן