בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

אהרן הכהן- שליח של כלל ישראל | שפת אמת לפרשת קורח | כ”ו סיון ה’תש”פn

כ״ו סיון תש״פ

שפת אמת במדבר פרשת קרח[תרמ”ג]בפסוק המעט מכם כו’ ואהרן מה הוא כו’. דאיתא ויקח קרח לעצמו לקח. דאיתא האומר שלי שלך ושלך שלך חסיד ושלך שלי ושלי שלי רשע. כי בנ”י כל אחד מסייע לחבירו והחסיד תולה מעשים טובים שלו בזכות אחרים. והרשע סובר שכל העולם ניזון בשבילו. וכאשר ראינו בגיאותן של עדת קרח. ואהרן אדרבה לא ענה כלום והאמין כי בכח הרבים עובד את עבודתו כי הוא שלוחן של כלל ישראל. וזה שרמז להם מרע”ה המעט מכם כלומר אילו בחי’ עבודת הלוים הי’ מצד עצמותן ג”כ דיו והותר ואדרבה בזכות משה ואהרן המה ניזונים. ובאמת כל עבודת הכה”ג הוא ע”י הביטול לגמרי להשי”ת. ולכן כל העולם כולו תלוי בו כמ”ש תולה ארץ על בלימה מי שהוא כאין כמ”ש ואהרן מה הוא. וחז”ל דרשו מי שבולם פיו בשעת מריבה וזה נתקיים ממש כאן באהרן שלא פתח פיו במריבה זו. ומסתמא א”י להיות בולם פיו רק כשהוא אין ממש. וזהו עצמו הי’ העדות על אהרן הכהן. ויתכן לרמוז בוקר ויודע ה’ כי מקודם לא הי’ נודע צדקת אהרן עד אחר מחלוקת הזו והי’ נסיון לשניהם ואהרן עמד בנסיון וקרח לא עמד כי באמת המחלוקת הי’ צריך להיות רק שהי’ צריך להיות לשם שמים והי’ מתקיים כדאיתא בזוה”ק פ’ בראשית במאמר יהי רקיע וכמ”ש במ”א באורך מזה. ולכן אח”ז נתעלה אהרן. וכמ”ש באאע”ה אחר הנסיון עתה ידעתי כו’. ז”ש בוקר ויודע כו’. ולכן אמר להם כי לא שייך כלל קנאה על אהרן שכל כחו הוא הביטול וז”ש ובקשתם גם כהונה כי לא שייך כלל לבקש כהונה שזה ניתן רק למי שאינו מחזיק עצמו לכלום:להנצחות שיעורים וכד’ – aharon@yrg.org.ilלחצו לשיעורים נוספים שלהרב יהושע שפיראלחצו לשיעורים נוספים של הרב יהושע שפירא בשפת אמת בפרשת השבועלתרומות לישיבה לחצו https://www.yrg.org.il/?CategoryID=220להצטרפות לדבר תורה שבועי בוואצאפ – https://chat.whatsapp.com/GzJky7oYqqv…למעקב אחרי הפייסבוק שלנו – https://www.facebook.com/YeshivatRama…

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן