בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

אהבה שאינה מקלקלת את השורה | שפת אמת לפרשת וירא- תרמט

כ״ב חשון תשפ״ב

הורדת הקובץ למחשב:1. עמוד עם העכבר על אזור השמע2. לחץ על כפתור “פתח בכרטיסיה חדשה”3. בחלון שייפתח, בפינה השמאלית למעלה יש כפתור הורדשפת אמת וירא- שנת תרמטבמדרש נתת ליריאיך נס כו’ כתורן של ספינה כו’. שלא יאמרו מי שהוא רוצה הוא מקרב מגביה כו’ ע”ש. הענין הוא כי בודאי מלך מה”מ הקב”ה למה לא יעשה כרצונו. רק כי אברהם אע”ה שהי’ מיוחד במדת אהבה להשי”ת ולרוב אש האהבה לא הי’ ניכר בו הפחד והיראה ולכן הוצרך לנסיונות לברר האהבה כמ”ש במ”א בשם מו”ז ז”ל כי אהבה צריך מנעל שלא יתפשט רק למקום הצורך. וכתיב רוצה יי את יריאיו המיחלים לחסדו. כי המתנהג רק בחסדו ית’ ובמדת האהבה לעיני הרואים לא נחשב למאומה ויאמר האומר כי הכל מוכנים ליחל לחסדו. אבל אין זה האמת כי לא כל הרוצה ליטול השם כו’. ומי שזוכה להיות השי”ת רוצה בו וזוכה להיות מיחל לחסדו בודאי הוא ירא ה’ לאמתו ובזה זכה לעלות לבחי’ אהבה. וז”ש נתת ליריאיך נס כי הכתוב מעיד עליו ירא אלקים אתה רק כי האהבה גברה בו ולכן נתנסה בעשר נסיונות מה שלא מצינו באדם אחר. רק באברהם להודיע חבתו שהאהבה שלו הוא מתוך היראה ובמסירת הנפש. ועל ידי הנסיונות נתגלה היראה שהי’ בו ע”ה. ואומרם ז”ל כתורן של ספינה שרואין אותו מרחוק היינו שהי’ צריך להיות הכנה לכל הדורות. וכל מדה שהיא בפרטות הוא רק לשעה. ועל ידי נסיון העקידה שנכלל במדת היראה ג”כ נעשה דבר קבוע לדורות ונעשה עמוד העולם שכל הבוחר בדרכו יכול לאחוז בכח האבות ולעשות כמעשיהם שההארה שלהם מאיר מרחוק ולכל הדורות. וע”י הנסיון שעשה דבר שהוא חוץ מן הטבע ממילא אינו בזמן ובמקום מסוים רק שמאיר לכל הזמנים ולכל המקומות וכמ”ש במ”א עוד מזה:

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן