בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

אבות פותחים שערי תפילה | שפת אמת לפרשת חיי שרה- תרמז | כ”ה מרחשון

כ״ה חשון תשפ״א

שפת אמת חיי שרה תרמז בפסוק ויצא יצחק לשוח בשדה. דרשו חז”ל אברהם תיקן תפלת שחרית דכתיב וישכם אברהם וגו’ אל המקום אשר עמד שם ואין עמידה אלא תפלה. יצחק תיקן תפלת מנחה דכתיב לשוח ואין שיחה אלא תפלה. יעקב תיקן ערבית דכתיב ויפגע כו’ ובמדרש תנחומא בפרשה זו אין לך מי שכוין דעתו אל התפלה כאברהם דכתיב חלילה לך מעשות כו’ ע”ש. והענין הוא כי אין מכוון התפלה כשחסר להאדם איזה בקשה רק כמ”ש ואני תפלתי לך ה’ עת רצון פי’ שיהי’ בקשת האדם לעורר למעלה עת רצון ושיתפייס ושיתרצה הבורא יתברך אל התחתונים. ולפי שהאבות הי’ כל מגמתם לזה. פעלו כל אחד עת מיוחד להיות עת רצון לתפלה להיות פתוחים שערי שמים בג’ זמנים הללו. וכל אחד כפי מדתו. אברהם אע”ה כתיב וישכם דאיתא הסימן לאהבת ה’ מי שמקדים אהבתו ית’ לכל הדברים כמ”ש ונשכים ונמצא ייחל לבבנו כו’ ובחי’ יצחק הוא כמ”ש רק ביראת ה’ כל היום. ובחי’ יעקב הוא להיות דבר של קיימא דכתיב תתן אמת ליעקב. ושמעתי מפי מו”ז ז”ל כי דבר שאינו מתקיים נקרא כזב כמ”ש לא יכזבו מימיו מים המכזבים כו’. ולפי שיעקב הוא בחי’ אמת תיקן תפלת ערבית והיינו שההארה שמשיג האדם בכל יום צריך להיות נשאר אצלו בקביעות עד שיחזיר נשמתו בלילה מתוך אותו ההארה. ואז הוא דבר של קיימא. [והנה הג’ זמנים אלו הם בלכתך בדרך דכתיב ויצא יצחק ובשכבך דכתיב ויפגע וישכב כו’ ובקומך וישכם. ובשבתך בביתך אפשר שהוא בחי’ דוד המלך עליו השלום]. ובודאי כשאמרו חכמינו ז”ל תפלות אבות תקנום הם הדרכים שיכולין לבוא לתפלה על ידיהם. דיש מחשבה דיבור ומעשה בעבודת ה’. והם בחי’ כהן לוי וישראל. והם הג’ אבות כמ”ש אברהם יגל יצחק ירנן יעקב ובניו ינוחו. וגילה זו תפלה והיא בחי’ מחשבה בלב לכן כתיב בי’ עמידה כמ”ש בעמדם תרפנה כנפיהן. ירנן בחי’ יצחק דכתיב בי’ לשוח והוא בחי’ דיבור. ודיברו הלוים בשיר. וביעקב מצינו כמה דברים בעובדא. והאמת כי זה סוף התיקון כשיכולין להביא הארות עליונות בבחי’ עובדא אז הוא דבר של קיימא. וזכות הג’ אבות מסייעין לכל בנ”י להיות מוכן לתפלה בג’ בתי’ הנ”ל: להנצחות שיעורים וכד’ – aharon@yrg.org.ilלחצו לשיעורים נוספים שלהרב יהושע שפיראלחצו לשיעורים נוספים של הרב יהושע שפירא בשפת אמת בפרשת השבועלתרומות לישיבה לחצו https://www.yrg.org.il/?CategoryID=220להצטרפות לדבר תורה שבועי בוואצאפ – https://chat.whatsapp.com/GzJky7oYqqv…למעקב אחרי הפייסבוק שלנו – https://www.facebook.com/YeshivatRama…

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן