• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

חביבים עינויים? רבי עקיבא ויום הכיפורים | ממעמקים באה התשובה

ו' תשרי
מתוך כנס בכל לבבך המקוון | ממעמקים באה התשובה
לחצו לשיעורים נוספים מכנס בקשו פני | בכל לבבך מקוון | אלול

לחצו לשיעורים נוספים מכנסי בכל לבבך המקווניםעבור לתוכן העמוד