• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

דף טו.

ח' שבט תשע"ט
יש להעיר, שכאשר חשבו להעמיד את המשנה:
"חרש לא יתרום ואם תרם תרומתו תרומה"
כרבי יוסי, המשמעות הייתה שבאמת לא יצא ידי ברכה אבל התרומה תרומה, משום שניתן לתרום גם במחשבה.
אבל כשרצו להעמיד כר' יהודה ולומר שסבר לכתחילה לא בדיעבד יצא,
הכוונה שגם ידי חובת ברכה יצא בדיעבד, שהרי השמיעה לא מעכבת לדעתו.


הורדת הקובץ למחשב:
1. עמוד עם העכבר על אזור השמע
2. לחץ על כפתור "פתח בכרטיסיה חדשה"
פתח בכרטיסייה חדשה
3. בחלון שייפתח, בפינה השמאלית למעלה יש כפתור הורד
כפתור הורד
עבור לתוכן העמוד