• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

ספר בראשית

סדר "מוסיף והולך" של נרות חנוכה מוליך אותנו
בדרכו של האור הגנוז פנימה בכל יהודי, בתורה ובמקדש.
נלך בעקבות אור זה, ונתבונן כיצד הוא נחשף, מתחדש ומאיר
מימי המכבים עד לימינו אנו בתהליך החינוך של ימי החנוכה.קרא עוד
מהו אורה העליון של מנורת המקדש שאפילו משה רבנו התקשה בעשייתה?
נתבונן ביחס שבין האור והחום ובין החכמה והנבואה במקדש ובהיסטוריה,
ומתוך כך נשפוך אור על מהלך התגלות אור-אין-סוף בתוך כלי העולם הזה.קרא עוד
מפורסמת וידועה הקושיה על המנורה במשכן- "וכי לאורה הוא צריך"?
מדוע עלינו להאיר לפני אורו של עולם?
נעמיק להתבונן בתהליך ההדרגתי של האור ההולך ומתפשט, מאור המנורה במקדש
ועד אור נרות החנוכה בכל בית ובית, לכל אחד ואחד, ובכל יום מימי החג.
וננסה להסביר, מהו האור שאנו מאירים לפניו יתברך.קרא עוד
מה המשותף לגזירות שגזרה מלכות יון הרשעה על האומה היהודית?
נתבונן בסדר הפנימי שבהן, ומתוכו ניטיב להבין
מהיכן כוחם של בני בינה, הנימולים לשמונה, לקדש את הזמנים
ולקבוע שמונת ימי שיר והלל.קרא עוד
המפגש המחודש בין יוסף לאחיו ולאביו מלווה בבכי רב.
מהו הבכי? מדוע הוא שמלווה את המפגש המטלטל הזה?
ננסה להטות אוזננו ולשמוע:
מהו הלימוד לדורות עולם שבכי זה מלמדנו, ואיזה סימן לבנים נעוץ בו-
מהו קול הבכי שילווה את הגאולה האחרונה?קרא עוד
מדוע יהודה הוא זה שלוקח אחריות על בנימין, וניגש לעמוד בפני יוסף?
נתבונן כאן במערכת היחסים המורכבת שבין שבטי י-ה
המתגלה בפרשיית מכירתו של יוסף,
וננסה להסביר כיצד ממעשה זה צומחת מלכותו של יהודה.קרא עוד
במתווה שתי וערב מופלא, אורגת התורה סיפור בתוך סיפור לכדי עלילה אחת.
שנאת האחים מובילה את יוסף למצרים, שם הוא פותר את חלומות פרעה, ממונה כמשנה למלך, עד אשר מתגשמים חלומותיו שלו.
בו בזמן, בכלכלת מצרים מתרחשים שינויים מרחיקי לכת בעקבות שנות השבע והרעב.
מה היחס בין סיפור יוסף לרעב הפוקד את ארץ מצרים?
האם הרעב משמש רק כרקע לסיפור יוסף, או שיש לו משמעות כסיפור בפני עצמו?קרא עוד
המפגש המרגש בין יוסף ואחיו מותיר את הקורא עם שאלה עצומה – מדוע נוצר ניכור עמוק כל כך בין שני הצדדים? עיון עקבי מתחילת ספר בראשית יגלה כי הבחירה האלוקית היתה תמיד רק בממשיך אחד, ואילו השאר נותרו בחוץ. האיחוד הדרמטי בין האחים אינו רק מפגש משפחתי, אלא גם הכרה בכך שהצד השני הינו חלק בלתי נפרד מהאומה האלוקית.
עריכה: דרור יהבקרא עוד
מדוע פרשת ויחי פותחת בפרשה סתומה?
נתבונן בעומק דברי חז"ל,
וננסה להבין כיצד הקץ הסתום והעיניים הסתומות מן הגלות,
יש בהם כדי לגלות גילוי עליון ביותר,
ולפתוח את הלב עמוק פנימה, לגאולה.קרא עוד
מיהו יששכר המשול לחמור גרם שנוטה שכמו לסבול את משאו?
נתבונן בסיפור הולדתו המיוחד ובברכות שהתברך בהן,
וננסה לעמוד על ייחודו של שבט זה ומעלתו בין השבטים.קרא עוד
מיהו שבט אשר? לכאורה הוא כאחרון השבטים, טפל ושולי,
אולם ברצוננו להתבונן בו כאבן יקרה ולמנות מעלותיו ושבחו.
כיצד השולי ביותר דווקא הוא הנבחר
וכיצד המתרושש הוא העשיר מכול?קרא עוד
תיאור האבל על מותו של יעקב אבינו הוא תיאור יוצא דופן בכל קנה מידה
מכל תיאור אבלות אחר שבתורה.
מדוע?
ננסה להשיב כאן ארבע תשובות לשאלה זו,
ומתוכן לעמוד על גודל מעלתו של בחיר האבות,
שיש בדמותו סימן לבניו ולהיסטוריה כולה.קרא עוד
האם שבט דן הוא רק עוד אחד מהשבטים,
או שמא הוא יחיד ומיוחד ביניהם?
נתבונן בברכתו של יעקב אבינו לשבט זה,
ונבאר- כיצד יש בכוחו של דן לדון לכף זכות, לאסוף כל פרט אבוד,
ולהיות מאסף ומאחד לכל המחנות, עד אחרית הימים.קרא עוד
מה פשר הדימויים השונים בברכותיו של יעקב לבניו?
מה כוונת ברכתו של בנימין "זאב יטרף"?
ומהו אופיו של שבט זה כפי שעולה מתוכן הברכה?
נתבונן בברכתו של יעקב לבנימין, ונבאר את דמותו המיוחדת של שבט זה,
בהיותו כולל בקרבו שלושה רבדים של קשר עם ה' יתברך
כעבד, בן ובת זוג.קרא עוד
אמרו רבותינו כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה.
אמירה מחודדת זו מעלה שאלות אודות דמותו של ראובן ששמו נישא על לב אהרן באבן הראשונה בחושן, אך לא פחות מכך על מעמדו של פשט הכתובים לעומת הרמז הדרש והסוד שעומדים ממעל לו.
במאמר יש הצצה מרחוק לממדי העומק שהתורה מצביעה עליהם בפשט עצמו.
קרא עוד
בשעה שיוסף מתגלה לאחיו, האחים נבהלים ואילו הוא בוכה בפניהם. המדרש מקשר בין רגע ההתגלות הנפלא והנורא ליום הדין והתוכחה, ומביא שלוש דעות לפשר בהלת האחים ולבכיו של יוסף.
יום הדין איננו רק יום איום ונורא, יש לו גם מימד נשגב של אהבה אין קץ שעל פשרו איננו יכולים לעמוד עדיין.
עריכה: דרור יהבקרא עוד
     
  1. לעמוד הקודם
  2.  
עבור לתוכן העמוד