• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

ספר בראשית

יעקב אבינו מתעורר ירא מחלום הסולם, ומכנה את מקום המקדש "הנורא".
מה פשר כינוי זה?
מהי ה"נוראות" הבאה לידי ביטוי בדמותו של יעקב, בחיר האבות,
ומדוע זוהי המדרגה העליונה ביותר של יראת ה'?קרא עוד
מהי ההתגלות האלוקית המופלאה שלה זוכה יעקב אבינו בחלומו,
דווקא בשעה שהוא בורח מעשו בחוסר-כול?
התבוננות בארבעה מדרשי חז"ל העוסקים בחלום הסולם,
תאיר לנו את מהותה של האומה הישראלית המתחילה להיבנות בפרשתנו.קרא עוד
רמאות, שקר, גניבה ואחיזת עיניים נראים לנו פסולים מעיקרם,
אך כיצד ניתן להסביר את העובדה שדווקא הם מהווים יסוד ובסיס לבניין האומה הישראלית?
התבוננות בכפילות המוכרחת בבית ישראל תוכל ליישב מעט את הקושי,
ולהסביר את היחס שבין הגלוי לנסתר.קרא עוד
את הפרכת של ארון הקודש בישיבתנו
מעטר הפסוק "לך אמר ליבי בקשו פני את פניך ה' אבקש".
שיעור זה מרחיב להתבונן בשאלות העולות מפשט הכתוב,
ומוביל צעד אחר צעד לגלות בו את מעמקי האהבה
שבין הדוד והרעיה - קוב"ה וישראל.קרא עוד
מיהו יששכר המשול לחמור גרם שנוטה שכמו לסבול את משאו?
נתבונן בסיפור הולדתו המיוחד ובברכות שהתברך בהן,
וננסה לעמוד על ייחודו של שבט זה ומעלתו בין השבטים.קרא עוד
מיהו שבט אשר? לכאורה הוא כאחרון השבטים, טפל ושולי,
אולם ברצוננו להתבונן בו כאבן יקרה ולמנות מעלותיו ושבחו.
כיצד השולי ביותר דווקא הוא הנבחר
וכיצד המתרושש הוא העשיר מכול?קרא עוד
תיאור האבל על מותו של יעקב אבינו הוא תיאור יוצא דופן בכל קנה מידה
מכל תיאור אבלות אחר שבתורה.
מדוע?
ננסה להשיב כאן ארבע תשובות לשאלה זו,
ומתוכן לעמוד על גודל מעלתו של בחיר האבות,
שיש בדמותו סימן לבניו ולהיסטוריה כולה.קרא עוד
האם שבט דן הוא רק עוד אחד מהשבטים,
או שמא הוא יחיד ומיוחד ביניהם?
נתבונן בברכתו של יעקב אבינו לשבט זה,
ונבאר- כיצד יש בכוחו של דן לדון לכף זכות, לאסוף כל פרט אבוד,
ולהיות מאסף ומאחד לכל המחנות, עד אחרית הימים.קרא עוד
מה פשר הדימויים השונים בברכותיו של יעקב לבניו?
מה כוונת ברכתו של בנימין "זאב יטרף"?
ומהו אופיו של שבט זה כפי שעולה מתוכן הברכה?
נתבונן בברכתו של יעקב לבנימין, ונבאר את דמותו המיוחדת של שבט זה,
בהיותו כולל בקרבו שלושה רבדים של קשר עם ה' יתברך
כעבד, בן ובת זוג.קרא עוד
המפגש המחודש בין יוסף לאחיו ולאביו מלווה בבכי רב.
מהו הבכי? מדוע הוא שמלווה את המפגש המטלטל הזה?
ננסה להטות אוזננו ולשמוע:
מהו הלימוד לדורות עולם שבכי זה מלמדנו, ואיזה סימן לבנים נעוץ בו-
מהו קול הבכי שילווה את הגאולה האחרונה?קרא עוד
מדוע יהודה הוא זה שלוקח אחריות על בנימין, וניגש לעמוד בפני יוסף?
נתבונן כאן במערכת היחסים המורכבת שבין שבטי י-ה
המתגלה בפרשיית מכירתו של יוסף,
וננסה להסביר כיצד ממעשה זה צומחת מלכותו של יהודה.קרא עוד
מהו סודה של השבת?
נתבונן כאן בארבע דרגות המופיעות בפרשיית "ויכולו".
ננסה להבין מהו סודו של היום שאינו נכלל בין הימים,
ולהתבונן בעניינים הקשורים בו: כליון, כלות הנפש, התכללות ותכלית.קרא עוד
ההתבוננות הראשונה של הקב"ה על כל מעשה הבריאה מסתכמת במילים: "והנה טוב מאוד".
מהו עומק הקביעה הזו, הנותנת משמעות לכל מהלך ההיסטוריה של המציאות מאז ועד עתה?
באמצעות התבוננות ביחס שבין עץ הדעת לעץ החיים
נבהיר מהו היחס בין הטוב לרע בעולמנו,
וננסה להבין כיצד נוכל להביא את העולם לידי השלמתו.קרא עוד
במתווה שתי וערב מופלא, אורגת התורה סיפור בתוך סיפור לכדי עלילה אחת.
שנאת האחים מובילה את יוסף למצרים, שם הוא פותר את חלומות פרעה, ממונה כמשנה למלך, עד אשר מתגשמים חלומותיו שלו.
בו בזמן, בכלכלת מצרים מתרחשים שינויים מרחיקי לכת בעקבות שנות השבע והרעב.
מה היחס בין סיפור יוסף לרעב הפוקד את ארץ מצרים?
האם הרעב משמש רק כרקע לסיפור יוסף, או שיש לו משמעות כסיפור בפני עצמו?קרא עוד
לפני מותו מבקש יצחק מעשו שיכין לו מטעמים מצידו, על מנת שיוכל לברכו,
אך תמוה הדבר: מדוע צריך יצחק את צידו של עשו בשביל לברכו?
ובכלל, מה ראה יצחק בעשיו שאהבו, ורצה לתת לו את הברכה?
ננסה להבין מהו טיב הריח שהריח יצחק בבגדיו של עשו,
וכיצד הוא נקשר לריח השדה אשר ברכו ה'?
קרא עוד
     
  1. לעמוד הקודם
  2.  
עבור לתוכן העמוד