• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

כועס? אין זה מקומך.

כ"ט טבת תשע"ח

לחצו כאן לשיעורים נוספים של הרב יהושע שפירא

לחצו כאן לשיעורים נוספים של הרב יהושע שפירא בספר צדקת הצדיק

צדקת הצדיק פסקה פ':
תיקון לכעס שינוי מקום כמ"ש תורה גלות לרוצח [והי' עיר מקלט ולא נע ונד לעולם כי באמת יש ‏פחד יצחק וגבורות קדושות שטוב כענין האי צורבא מרבנן דרתח (תענית ד.) וזהו העיר מקלט ‏ובגלעד ושכם דשכיחי רוצחים הרבו ערי מקלט כמ"ש במכות (ט סע"ב) כי אין הש"י בא בטרוניא ‏מאחר שבטבע התולדה שם שכיחי רוצחים מסתמא שם שכיח דבר זה בקדושה דרתחא דהיינו ערי ‏מקלט וכשבא להתפשטות בא לרציחה הרעה. וגלעד ושכם שניהם בנחלת יוסף כי לא תרצח ולא ‏תנאף שניהם הפכים כנודע. ושמעתי שערך וגו' מהר גלעד כידוע שער הוא הדינים וגבורות שבאדם ‏והם קדושות מהר גלעד. ושזהו מה שאמר אחאב הידעתי כי לנו רמות גלעד כי ידע שאין דבר שלא ‏יוכל לתקן רק הריגת הנביאים ורמות בגלעד הוא עיר מקלט הרוצח לומר שהי' זה בקדושה וזהו כי ‏לנ"ו אבל לא הצליח] ונאמר בקין נע ונד תהיה [ולא הי' לו עיר מקלט כלל שהוא רק לבנ"י]. ותיקון ‏לתאוה שינוי מעשה שבא דבר עבירה לידו וניצול הימנה בזה נתקן הקודם. ותיקון לכבוד שינוי השם ‏וזהו שמועיל לחולה כי לפעמים אידחי גברא מקמי גברא כנודע כי אין מלכות נוגעת בחברתה כו' ‏ומלכות נקרא כל ענין כבוד וממשלה [אפי' על אשתו ובניו] שאין לך אדם מישראל שאינו נקרא בן ‏מלך כנודע ועי"ז נגזר עליו לפעמים והתיקון לזה שינוי השם ואיננו האי גברא כלל: ‏
עבור לתוכן העמוד