• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

צדקת הצדיק סעיף ד

ט"ו חשוון תשע"ז
סעיף ד:
מצוה ראשונה שנתחייב האדם כשנעשה האדם בן י"ג שנה הוא קריאת שמע של ערבית שהוא הראשית כמש"ל(אות ג)כי הוא וברכות אחד רק שהברכות בפרט המעשים וזו בכלל על כל מעשה הקימה ועל כל מעשה השכיבה. ושל ערבית קודם, כדפתח ביה תנא דאקרא קאי(ברכות ב, א). ויליף מברייתו של עולם לענין קבלת עול מלכות שמים דברישא חשוכא צריך קבלת עול מלכות שמים אף מתוך החושך והסכלות והעדר המעשים ואז סופו לקיימה בעושר ונהורא דיממא השגה הברורה שעי"ז נמשך המעשה:
להורדת הקובץ למחשב:
1. עמוד עם העכבר על אזור השמע
2. לחץ על כפתור "פתח בכרטיסיה חדשה"פתח בכרטיסייה חדשה
3. בחלון שייפתח, בפינה השמאלית למעלה יש כפתור הורדכפתור הורד
עבור לתוכן העמוד