• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

איך להוכיח בדור של יודע לקבל תוכחות

י' תמוז התשע"ז
צדקת הצדיק סעיף ס'
איך להוכיח בדור שלא יודע לקבל תוכחות
צדקת הצדיק סעיף ס':
כל מיני צער ויסורים שיש לאדם ע"י אדם אחר בין מדעתו בין שלא מדעתו רק בגרמא דילי' ‏נגרם צער לאחר וכן אפי' מוכיחו ועי"ז מצטער הוא הרצועה מרדות לו על עונו [כי גם הבושה והצער ‏שיש לאדם בעונו כשמוכיחין אותו גם זה הוא ליסורין על עונו] ולכן יש לאדם ליזהר שיהי' הוא נקי ‏בזה וכמ"ש ופקדתי את דמי יזרעאל על בית יהוא וכן נאמר גבי בעשא ע"ש ברש"י ולכן נא' ‏התקוששו וקושו קשוט כו' (כמ"ש ב"מ ק"ז:) דבלא"ה נענש על כך. ויסורין הבאים לאחר ע"י שלא ‏מדעתו אין הקב"ה מביאם אלא ע"י מי שנקי בדבר כי אין הקב"ה רוצה להביא תקלה לאיש מישראל ‏‏[אם לא שגם לו יש משפט בזה שיקבל העונש על מה שנענש זה על ידו. עד"ש במכות (י:) הקב"ה ‏מזמינם לפונדק זה כו' וזה כו'] ולכן אמרו בסוטה כשאין האיש מנוקה מעון אין המים בודקים אשתו: ‏

עבור לתוכן העמוד