• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

צדקת הצדיק סעיף מ"ד - הרב יהושע שפירא

כ"ה שבט תשע"ז


סעיף מ"ד:
מי שיש לו תשוקה גדולה לתאות הגוף אל יתעצב בזה לחשוב כמה פגום הוא שיש לו תשוקה כ"כ. כי אדרבא הוא כלי מוכן לתוקף אהבת ותשוקת דרישת האמת. וכמו שנחמו ההוא סבא [אשר הוא אליהו לדעת י"מ בתוס' פ"ק דחולין (דף ו.) ושמעתי דכן הוא האמת ודקו' תוס' שם אכ"מ] לאביי (בסוכה נב.) וע"ז אמרו דלעת"ל צדיקים נדמה להם יצה"ר כהר ורשעים כחוט השערה ואינו שקר רק שניהם אמת כי לאלו תשוקתם ותאותם עצומה ביותר:
עבור לתוכן העמוד