• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

צורבא מרבנן

ר"ח אייר תשע"ז
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גן
קרא עוד
כ"ה אדר תשע"ז
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גן.
קרא עוד
י"ח אדר תשע"ז
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בישיבה
קרא עוד
י"א אדר תשע"ז
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גן

קרא עוד
ד' אדר תשע"ז
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקרקרא עוד
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גן
י"ג שבט תשע"זקרא עוד
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גן
הלכות פתיחת קופסאות בשבת- הרב בן ציון אלגאזי
ה' שבט תשע"זקרא עוד
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גן
סיום דיני בישול בשבת - הרב בן ציון אלגאזי
י"ד טבת תשע"זקרא עוד
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גן
סיום דיני בישול בשבת - הרב בן ציון אלגאזי
ז טבת תשע"זקרא עוד
כ"ב כסלו תשע"ז
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גןקרא עוד
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גן
סיום דיני בישול בשבת - הרב בן ציון אלגאזי
ח כסלו תשע"זקרא עוד
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גן
דיני חזרה בשבת - הרב בן ציון אלגאזי
ר"ח כסלו תשע"זקרא עוד
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גן
הלכות עשיית פעולות קודם תפילת שחרית לרב אלגאזי
ט' חשון תשע"וקרא עוד
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גן
הלכות הכנות לתפילה לרב אלגאזי
ט"ז חשון תשע"וקרא עוד
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גן
הלכות תפילה בציבור לרב אלגאזי
כ"ג חשון תשע"וקרא עוד
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גן
הלכות עמידה בזמן התפילה לרב אלגאזי
ל' חשון תשע"וקרא עוד
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גן
הלכות כוונות והפסק בתפילת עמידה לרב אלגאזי
ז' כסלו תשע"וקרא עוד
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גן
הלכות חיוב תפילה לרב אלגאזי
י"ד כסלו תשע"וקרא עוד
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גן
הלכות תפילת תשלומין לרב אלגאזי
כ"א כסלו תשע"וקרא עוד
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גן
הלכות נפילת אפיים לרב אלגאזי
ה' טבת תשע"וקרא עוד
עבור לתוכן העמוד