• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

צורבא מדרבנן

שיעור בהלכות ראש השנה:
עירוב תבשילין בחג ולשבת
אכילה קודם תקיעות
שמיעת קול שופר
התרת נדרים לאיש ולאשה
והלכות נוספותקרא עוד
עבור לתוכן העמוד