בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

האבות הופכים את ההיסטוריה | שפת אמת לפרשת בחוקותי- תרנד | כ”ד אייר תשפ”א

ב׳ סיון תשפ״א

שפת אמת בחוקותי- שנת תרנדובמד’ וזכרתי כו’ בריתי יעקב כו’ גפן ממצרים תסיע כו’ ע”ש שדורש שנמשלו בנ”י לגפן שנשענין בזכות אבות. כי כל עבודת בנ”י להיות נמשכין אחר מעשה האבות כדאיתא חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי א”י ויעקב. ואיתא במשנה בעשרה מאמרות נברא העולם אח”ז עשרה נסיונות נתנסה אברהם אח”ז עשרה נסים נעשו לאבותינו במצרים. ובוודאי ע”י עשרה נסיונות של אברהם תיקן כל התערובת טו”ר שהי’ בבחי’ עשרה מאמרות דכ’ ומצאת כו’ לבבו נאמן לפניך. לבבו היא כמ”ש בכל לבבך ביצ”ט וביצה”ר. וכדאיתא שלשה לא שלט בהם יצה”ר. והקב”ה כרת הברית שיתמשכו בנ”י אחר מעשיהם. ווה לא הי’ בכחם רק בעזרת הש”י ובנסים שעשה לנו במצרים. ומה שתיקנו האבות בעצמם כמ”ש ויעל אברם ממצרים כו’. וזה קיים הקב”ה בנו ביד חזקה ובנפלאות. כמ”ש גפן ממצרים תסיע וכ”כ אני ה”א אשר הוצאתי אמא”מ כו’ ואשבור מוטות עולכם. פי’ א”כ אתם מוכנים לתקן הכל ולהמשך אחר מעשי אבות. וכתי’ פנית לפני’. כמ”ש אנכי כו’ המעלך מא”מ הרחב פיך שהכל מוכן לפנינו רק להיות לנו פה לאכול והכל בכח התורה. וכמ”ש לעיל כי דרך התורה הוא להיות נענשים בעוה”ז. ולעומת זה גם השכר יכולין למצוא בעוה”ז מעין עוה”ב בכח התורה. וזהו שכ’ ונתתי שלום בארץ ורמזו חז”ל באמרם שמא תאמר הרי מאכל ומשתה אם אין שלום אין כלום לכך כ’ ונתתי שלום. פי’ כי א”א לקבל הנחה בעוה”ז בלא חסרון כמ”ש ושבעת השמרו לכם. אבל בכח התורה לקבל בשלימות גם הנאת עוה”ז. ומעין זה בשבת שהוא מעין עוה”ב והיא פריסת סוכת שלום וזה דרך אבות הראשונים שנאמ’ בהם בכל מכל כל שתיקנו כל היצה”ר וכל עניני עוה”ז כמ”ש ומצאת כו’ לבבו נאמן. וע”ז כתיב לבבתני אחותי כלה כו’ באחד ענק מצורניך דרשו על אברהם אע”ה. ויש להפליא בפי’ לבבתני הרי אמרו חז”ל כי למלאכים רק לב א’. אבל גדלה מעלת הצדיקים שיכולין לתקן יותר ממלאכי עליון והוא תיקון עה”ד טוב ורע. וזה לנ”ר לפניו ית”ש ביותר וז”ש לבבתני והבן:

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן