בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

מנוחת פורים באמת | שפת אמת לפורים- תרמא | שפת אמת לפורים. מדוע חוגגים את פורים דווקא ביום המנוחה

כ׳ אדר תשפ״א

הורדת הקובץ למחשב:1. עמוד עם העכבר על אזור השמע2. לחץ על כפתור “פתח בכרטיסיה חדשה”3. בחלון שייפתח, בפינה השמאלית למעלה יש כפתור הורדשפת אמת פורים- שנת תרמא מה שקבעו יום המנוחה ליו”ט. הגם כי עיקר הנס ואיבוד עם עמלק הי’ בי”ג. אכן באמת כל השמחה צריך להיות לשם ה’. באשר עמלק הרשע וזרעו מעכבים כבוד שמו ית’ כמ”ש נשבע שאין שמו שלם וכסאו שלם עד שימחה זרעו של עמלק. לכן צריכין מאוד לשמוח באיבוד רשעים שונאי ה’. ובנ”י שנבראו להעיד על הבורא ית’. והרשעים מעכבין ומערבבין אותם. ובאיבוד רשעים מתחזקין בנ”י כמ”ש להודיע שכל קויך כו’. וארור המן שביקש לאבדי היינו שכל הצער של הצדיקים ומרדכי ואסתר הי’ על שרוצין לאבד שם ישראל מעולם. ומי יברר כבוד שמים. וז”ש לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי כו’. ולכן אחר מחיית עמלק קיבלו תורה ומצות מחדש כמ”ש הדר קבלוה כו’. ובכל עת שיש מחיית עמלק מתעורר אח”כ אהבת התורה בישראל. לכן אחר יום המלחמה באו בנ”י אל המנוחה. ונעשו שונאים ביותר הרבה למפרע על המן. שראו והבינו מה איבד מהן כל הימים אותו הרשע ימ”ש. וכן כתיב זכור כו’ אשר עשה לך כו’ שבגלות בעודנו תחת הרשעים א”י להבין כל הרשעות שגורמים לנו. וצריכין להאמין. וכפי מה שמתברר לאדם רוב רשעות שלהם. כך יכולין למחותם. לכן ביום המנוחה הוסיפו שנאה עליו. ואז מחו את שורשו בכח השנאה. והוא עיקר היו”ט. כמ”ש ונוח מאויביהם והרוג כו’. וכ”כ והי’ בהניח כו’ תמחה. ולכן ביקשה אסתר לקיים הנקמה גם ביום י”ד שהי’ זמן המנוחה כנ”ל:

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן