בית המדרש

חפשו שיעור

רבני הישיבה

הנושאים

עוד באותו נושא

הנסיונות- הרמת הנס של האבות | שפת אמת לפרשת וירא- תרמב | י”ח מר- חשוון

י״ח חשון תשפ״א

שפת אמת וירא תרמדבמדרש על העקידה נתת ליראיך נס להתנוסס כו’. דכמו דיש עשרה מאמרות שמזה נבראו כל הברואים ע”י הרבה מיני התפשטות. כן עשרה נסיונות שנתנסה אאע”ה מזה נתפשט כל הכחות בעבודת בנ”י לגבור כל א’ על הטבע כפי ערכו. לכן סידרה המשנה עשרה מאמרות כו’ עשרה נסיונות כו’ וזהו להתנוסס לכן הי’ צריך לזה כח גדול שהי’ הכנה לכל הדורות ע”כ דרשו חז”ל נא עמוד לי בנסיון הזה כו’ ע”י שתלוי בזה כל בית ישראל. ולכן כ’ אח”כ עתה ידעתי כו’ ומקשין והלא השי”ת הכל גלוי לפניו. אכן התשובה כי לא שייך לשון ידיעת הבורא ית’ עד כי נגמר הדבר עד סוף כל הדורות ועי”ז הנסיון העשירי כבר הי’ הכנה להיות תיקון השלם שיהי’ לעתיד. ולכן עתה ידעתי. ולכן אין קורין אבות אלא לשלשה ע”י שכל מעשי אבותינו השלשה הי’ רק בעבור הכלל ישראל. וז”ש אשר יצוה את בניו וביתו אחריו ולא מצינו צוואה באברהם אבינו ע”ה קודם מותו רק שהי’ מחבר כל הדורות העתידין לצאת ממנו לכל מעשים טובים שעשה וז”ש כי ידעתיו למען כו’ כמ”ש כי ידיעת השי”ת הוא על דבר שאין לו הפסק:להנצחות שיעורים וכד’ – aharon@yrg.org.ilלחצו לשיעורים נוספים שלהרב יהושע שפיראלחצו לשיעורים נוספים של הרב יהושע שפירא בשפת אמת בפרשת השבועלתרומות לישיבה לחצו https://www.yrg.org.il/?CategoryID=220להצטרפות לדבר תורה שבועי בוואצאפ – https://chat.whatsapp.com/GzJky7oYqqv…למעקב אחרי הפייסבוק שלנו – https://www.facebook.com/YeshivatRama…

הקדישו שיעור זה

ניתן להקדיש שיעור זה עבור יקיריכם,
לחצו כאן

שתפו שיעור זה:

שיעורים אחרונים באתר

הצטרפו לקבלת השיחה השבועית

כל שבוע - אצלכם במייל

דילוג לתוכן