• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

מי בעצם התולדות של נח | שפת אמת נח שנת תרל"ד

ד' מרחשון


שפת אמת נח תרל"ד

ב"ה נח תולדות נח במד' ורש"י עיקר תולדותיהם של צדיקים מצות ומעש"ט. אף כי פשט הפסוק כי כל הברואים נק' תולדות נח כי נתקיימו בזכותו. אבל הכל הי' משום שהי' צדיק. ולהבין מה פי' צדיק. בזוה"ק מאן דנטיר ברית אקרי צדיק. פי' ברית עיקר נקודה הפנימיות שיש בכל דבר שהוא עיקר החיות. כתיב אם לא בריתי כו' חוקות שמים וארץ לא שמתי. פי' כל הבריאה נראה כמו חוקה כיון שאין נעשה רצונו ית' אין טעם למה השי"ת נותן להם חיות. אבל יש נקודה פנימית בכל דבר שנולד ממנה כבוד להשי"ת כדכתיב ולכבודי בראתיו. ונקודה זו נק' ברית. ולכן השומר ברית נקרא צדיק כי הוא מיישב הקושיא ומצדיק הויות הנבראים. ולכן נאמר צדיק יסוד עולם וכן איתא שצדיקים מקיימין העולם כו'. והוא בחי' שבת קודש שכל אדם מישראל שובת ומניח כח מעשיו ומעיד שהשי"ת ברא הכל בששה ונח בשביעי וכ' לעשות השבת כו' ברית עולם פי' להכניס נקודת שבת להיות שורש הכל שיתמשך כל הבריאה אחר זאת הנקודה ואז נקראת ברית עולם. תמים הי' בדורותיו פי' שהוא הי' עיקר החיות של כל הברואים ומאחר שנקודה הפנימית של כל הנבראים הי' אצלו נקרא שלימות הכל וכ"כ על שבת שנקרא שלום כי שלימות הבריאה הוא שבת:


להנצחות שיעורים וכד' - aharon@yrg.org.il

לחצו לשיעורים נוספים שלהרב יהושע שפירא

לחצו לשיעורים נוספים של הרב יהושע שפירא בשפת אמת בפרשת השבוע
לתרומות לישיבה לחצו https://www.yrg.org.il/?CategoryID=220

להצטרפות לדבר תורה שבועי בוואצאפ - https://chat.whatsapp.com/GzJky7oYqqv...

למעקב אחרי הפייסבוק שלנו - https://www.facebook.com/YeshivatRama...

עבור לתוכן העמוד